Musica Orbis Bohemia
Rozšířená realita,
Praha – různá místa
Pozitivní psychoterapie: Metody a intervence
Přednáška,
Zemlinského kvarteto
Klasická,
Ko-laborace
Současné umění,
Dubnička Lahoda revival kabaret
Folklór,
Zemlinského kvarteto
Klasická,
Zemlinského kvarteto
Klasická,
Národní muzeum v éře Československa
Kombinovaná technika, Stálá výstava

© 2021 GoOut, s.r.o., Česko