Stálá

oNRine

Online akce

Nitrianska galéria pripravila online výstavu o Nitre s názvom oNRine

V depozitároch Nitrianskej galérie sa nachádza množstvo diel, ktoré zobrazujú rôzne historické pohľady na Nitru, jej pamiatky, už neexistujúce budovy, zaujímavé miesta, zabudnuté zákutia, jej okolie či významné osobnosti mesta.

Vďaka interaktívnej mape je možné objavovať Nitru ako „matku slovenských miest“ pohľadom umelcov, ktorí ju počas uplynulých štyroch storočí zachytili na svojich dielach. Jedná sa maľby, ale aj grafiky, kresby či sochy – od vôbec najstaršieho diela v zbierke galérie zobrazujúceho pohľad na Nitru v 17. storočí až po obrazy súčasných autorov. Na interktívnej mape sa nachádzajú body, ktoré reprezentujú konkrétne miesto alebo pohľad, ktorý zachytil umelec. Body obsahujú detailnú reprodukciu diela s informáciami o ňom, o mieste, ktoré zobrazuje, ako aj so životopisnými údajmi autora.

Názov výstavy vznikol zo spojenia slova „online“ a skratky „NR“. Môžeme ho teda čítať ako „onrajn“ a chápať ako „o NR iné“ – o Nitre inak, iný pohľad na Nitru, pohľad očami umelcov...

© 2023 GoOut, s.r.o., Česko