Stálá výstava

Od tamtamu k internetu

Vstupenky na místě
Adresa Purkyňova 105, Brno
Vstupné 70–320 Kč

Expozice přivítá návštěvníka skutečným africkým signálním bubnem a provází celou historií vývoje sdělovací techniky, od prvních telefonů a telegrafů až k moderním přístrojům pro přenos zvuku a obrazu elektromagnetickými vlnami. Exponáty jsou uspořádány chronologicky, doprovázeny krátkým popisem, případně i výkladem jejich funkce. Nevšední zážitek slibují programy v “multimediálním sále”, praktickou představu starších komunikačních prostředků navozuje několik interaktivních modelů. Prezentace československých výrobků v kontextu dějin naší vlasti umožňuje poznat využívané principy i obdivovat poctivou a tvůrčí práci našich předků.

Další akce v tomto místě

Historická stereovize Brno, Technické muzeum v Brně Stálá Historická stereovize
Historická vozidla Brno, Technické muzeum v Brně Stálá Historická vozidla
Optika Brno, Technické muzeum v Brně Stálá Optika
Kovolitectví Brno, Technické muzeum v Brně Stálá Kovolitectví

© 2022 GoOut, s.r.o., Česko