Oblastní muzeum a galerie v Mostě

Muzeum dnes sídlí v budově bývalého německého reálného gymnázia. Architektonicky významná stavba byla dokončena v roce 1913 a gymnáziu sloužila až do roku 1945, kdy sem byla umístěna střední průmyslová škola. Ta využívala budovu až do roku 1981. Teprve od roku 1982 bývalá škola patří muzeu, která byla veřejnosti slavnostně zpřístupněna po rozsáhlé rekonstrukci dokončené v roce 1996. Zaměření muzea je především regionální – hlavní sběrnou a badatelskou oblastí je území bývalého okresu Most s přesahy do okresů okolních.

Z hlediska geomorfologického muzeum sleduje tři významné krajinné celky – Krušné Hory, západní část Českého Středohoří a Mosteckou pánev, jejichž přírodu a historii aktuálně postihují tři přírodovědné a tři společenskovědní stálé výstavy.

Adresa
Československé armády 1360, Most
Webová stránka

Aktuální výstavy v muzeu

Nevíme o žádných aktuálních akcích.

Popis místa

Muzeum dnes sídlí v budově bývalého německého reálného gymnázia. Architektonicky významná stavba byla dokončena v roce 1913 a gymnáziu sloužila až do roku 1945, kdy sem byla umístěna střední průmyslová škola. Ta využívala budovu až do roku 1981. Teprve od roku 1982 bývalá škola patří muzeu, která byla veřejnosti slavnostně zpřístupněna po rozsáhlé rekonstrukci dokončené v roce 1996. Zaměření muzea je především regionální – hlavní sběrnou a badatelskou oblastí je území bývalého okresu Most s přesahy do okresů okolních.

Z hlediska geomorfologického muzeum sleduje tři významné krajinné celky – Krušné Hory, západní část Českého Středohoří a Mosteckou pánev, jejichž přírodu a historii aktuálně postihují tři přírodovědné a tři společenskovědní stálé výstavy.

Podobná místa

© 2022 GoOut, s.r.o., Česko