Objevujeme město: Soutok Vltavy a Berounky

Vstupenky

V rámci cyklu „Objevujeme město“ pro děti a mládež se zájmem o architekturu se tentokrát koná procházka k soutoku Vltavy a Berounky.

Nová divočina – místo, kde člověk nechal přírodu, aby si rostla a bujela, jak chce. Účastníci uvidí spoustu druhů rostlin, které nově obsazují volné plochy – vrby, osiky a topoly, které v krajině rostly už před příchodem lidí, zlatobýl a špendlíky, jejichž semena vítr zavál z blízkých zahrad i invazní rostliny z dalekých krajin, jako je obrovský bolševník, křídlatka a akáty. Vzniká novodobá neprostupná džungle. Tak jako kdysi i dnes v divoké krajině člověk vypustil svá stáda. Účastníci uvidí pastvinu, kde ovce a kozy spásají bujnou vegetaci, zprůchodňují a prosvětlují krajinu, zvyšují její pestrost a malebnost. Dozví se leccos o pasoucích se zvířatech – jak vypadá den ovce a kozy, jak různou mají povahu a jak probíhá jejich chov.

Po seznámení se s místním prostředím účastníky čeká workshop kresby v divočině spásané kozami a ovcemi s kulisou ohromného mostu. Budou splývat s okolním prostředím, vyzkouší si to na několika jednoduchých cvičeních, která pomohou vnímat krajinu. Dojmy pak budou sdílet v kruhu. Budou kreslit rostliny a pasoucí se zvířata – vytvářet jim portréty jako sobě rovným.

Programem o nové divočině budou provázet ekolog David Pithart a malířka Eliška Fialová.

Praktické informace:

  • Odchod v 9:00 z CAMP (program na místě 10:00–13:00).
  • Návrat do CAMP v 14:00.
  • Vycházka je určena pro děti ve věku 8 až 18 let.
  • Maximální počet účastníků je 15.
  • S sebou musí mít průkazku na MHD a podepsaný souhlas rodičů.

V rámci cyklu Objevujeme město děti za doprovodu odborníků již navštívily Rudolfovu štolu ve Stromovce, tři strahovské stadiony, pražské metro, překladiště námořních kontejnerů v Praze-Uhříněvsi, Podolskou vodárnu, Sběrný dvůr Pražských služeb, areál pražského Výstaviště, Pražské náplavky, sídlo České telekomunikační společnosti Cetin, Pražský hrad, Invalidovnu, vodní elektrárnu na Štvanici, letiště Václava Havla, plavecký stadion v Podolí, Trojskou kotlinu, jeden z pražských kolektorů i Olšanské hřbitovy.

Další akce v tomto místě

Haptická prohlídka areálu IPRu a výstavy Vltavská Filharmonie Praha 2, CAMP – Centrum architektury a městského plánování Haptická prohlídka areálu IPRu a výstavy Vltavská Filharmonie
Hudební trasa Praha 2, CAMP – Centrum architektury a městského plánování Hudební trasa
Trainspotting Praha 2, CAMP – Centrum architektury a městského plánování Trainspotting
Moulin Rouge Praha 2, CAMP – Centrum architektury a městského plánování Moulin Rouge

© 2022 GoOut, s.r.o., Česko