O práci a pracovním trhu: 3 tváře spravedlivé tranzice
O práci a pracovním trhu: 3 tváře spravedlivé tranzice
O práci a pracovním trhu: 3 tváře spravedlivé tranzice
O práci a pracovním trhu: 3 tváře spravedlivé tranzice
O práci a pracovním trhu: 3 tváře spravedlivé tranzice
O práci a pracovním trhu: 3 tváře spravedlivé tranzice
O práci a pracovním trhu: 3 tváře spravedlivé tranzice

O práci a pracovním trhu: 3 tváře spravedlivé tranzice

Jak lidé rozumí tomu, co znamená udržitelná práce? Kdo může říct, že má „důstojnou“ práci? A koho se dotkne změna práce v souvislosti s klimatickou krizí?

Odpovědi budou hledat hostky a hosté ve svých přednáškách, ale také samotní účastníci a účastnice v rámci navazujících kulatých stolů. Řeč bude o genderovém a třídním rozměru dnešní práce, o zelených pracovních místech jako potenciální budoucnosti i o tom, jaká ponaučení pro budoucí změnu nabízí zkušenost s ekonomickou transformací Česka v 90. letech.

O 3 tvářích spravedlivé tranzice: Akce volně navazuje na první ročník konference v roce 2023. Jejím dlouhodobým cílem je přinášet odpovědi na otázku role organizací v komerčním, neziskovém a veřejném sektoru v procesu spravedlivé tranzice.

Tranzicí je myšlena široká systémová změna, která má za cíl zajistit zdravou planetu a stabilní společnost, nikoli „pouze“ přeměna uhelných regionů, se kterými bývá nejčastěji termín spravedlivé tranzice spojován.

© 2024 GoOut, s.r.o., Česko