NeoKlasik Martinů

Online akce
Místo
Adresa
Štítky
Vstupné
Zdarma

Online koncert s názvem „Neoklasik Martinů“ je úzce zaměřen na významná díla inspirovaná klasicismem, která zkomponoval Bohuslav Martinů během 50. let 20. století.

Hlavním bodem programu bude Sinfonietta La Jolla pro komorní orchestr a klavír, který však přes svou doprovodnou funkci v orchestru výrazně vyniká. Druhou skladbou od Bohuslava Martinů, která na koncertě zazní, je Koncert pro hoboj a malý orchestr. Toto dílo vzniklo v průběhu skladatelova pobytu v jihofrancouzské Nice na přání tehdy mladého česko-australského hobojisty Jiřího Tancibudka. Skladba se brzy stala součástí repertoáru všech předních hobojistů. Vzhledem k neoklasicistnímu pojetí koncertu organizátoři do programu zařadili Symfonii č. 30 „Alleluia“ od Josepha Haydna, jehož dílem se Bohuslav Martinů inspiroval (především během kompozice Sinfonietty La Jolla).

Koncert proběhne v rámci projektu NeoMartinů – koncertní řada, který představuje bohaté neoklasicistní dílo Bohuslava Martinů na několika tematických koncertech – kromě Neoklasik Martinů také na Neobarok Martinů a Neo-Jazz Martinů.

Program:
Joseph Haydn: Symfonie č. 30 „Alleluia“ (14´)
Bohuslav Martinů: Koncert pro hoboj a orchestr, H 353 (18´)
Bohuslav Martinů: Sinfonietta La Jolla, H 328 (20´)

Interpreti:
Václav Dlask – dirigent
Adam Dvořáček – klavír
Magdaléna Klárová – hoboj
NeoKlasik orchestr

Vystupující umělci

NeoKlasik orchestr
Václav Dlask
Magdaléna Klárová
Adam Dvořáček
Adam Dvořáček
countries.undefined.name
© 2022 GoOut, s.r.o., Česko