Národní galerie

S Národní galerie

Aktuální akce

Praha 7, Veletržní palác Stálá 1918–1938: První republika
Praha 7, Veletržní palác Stálá 1930–současnost: České moderní umění
Praha 1, Schwarzenberský palác Stálá Staří mistři
Praha 1, Schwarzenberský palác Stálá Linie, světlo, stín: Výběr z mistrovských děl evropské grafiky a kresby 17. a 18. století
Praha 7, Veletržní palác Stálá 1918–1938: První republika
Praha 7, Veletržní palác Stálá 1796–1918: Umění dlouhého století
Praha 7, Veletržní palác Stálá 1930–současnost: České moderní umění
Praha 1, Anežský klášter Stálá Středověké umění v Čechách a střední Evropa 1200–1550
Praha 7, Veletržní palác 15. 11. 2019 – 25. 10. 2020 Stanislav Sucharda 1866–1916: Tvůrčí proces
Praha 7, Veletržní palác 6. 3. 2020 – 10. 1. 2021 Kurt Gebauer
Praha 7, Veletržní palác 6. 3.  – 22. 11. 2020 Sen ve snu: Edgar Allan Poe a umění v českých zemích
Praha 7, Veletržní palác 6. 3.  – 22. 11. 2020  Nebourat! Podoby brutalismu v Praze
Praha 7, Veletržní palác 6. 3. 2020 – 10. 1. 2021 Ozvěny Benátského bienále: Stanislav Kolíbal
Praha 7, Veletržní palác 6. 3. 2020 – 10. 1. 2021 Otevřený depozitář Umění Asie
Praha 1, Valdštejnská jízdárna 11. 9. 2020 – 10. 1. 2021 Mikuláš Medek: Nahý v trní
Praha 1, Palác Kinských 25. 9. 2020 – 31. 1. 2021 Rembrandt: Portrét člověka
Praha 7, Veletržní palác 15. 10. 2020 – 20. 5. 2021 Seznamte se s uměním ve sbírkách Národní galerie Praha (10:30)
Praha 7, Veletržní palác 16. 10. 2020 – 28. 2. 2021 Markéta Othová
Praha 7, Veletržní palác 16. 10. 2020 – 28. 2. 2021 Igor Korpaczewski
Praha 7, Veletržní palác st 28. 10.  15:00 To nejlepší z První republiky
Praha 7, Veletržní palác st 28. 10.  16:30 Konfrontace meziválečného umění – Košická moderna a Podkarpatská Rus
Praha 7, Veletržní palác st 4. 11.  18:00 Komentovaná prohlídka výstavy Nebourat! Podoby brutalismu v Praze
Praha 7, Veletržní palác čt 5. 11.  18:00 Diskuze Kurt Gebauer a Zdeněk Hůla
Praha 7, Veletržní palác ne 8. 11.  16:00 Komentovaná prohlídka výstavy Ozvěny Benátského bienále: Stanislav Kolíbal
Praha 7, Veletržní palác st 11. 11.  18:00 Komentovaná prohlídka výstavy Kurt Gebauer s Michalem Novotným
Praha 7, Veletržní palác ne 22. 11.  16:00 Komentovaná prohlídka výstavy Nebourat! Podoby brutalismu v Praze
Praha 1, Valdštejnská jízdárna so 28. 11.  16:00 Komentovaná prohlídka výstavy Mikuláš Medek: Nahý v trní
Praha 1, Valdštejnská jízdárna ne 27. 12.  16:00 Komentovaná prohlídka výstavy Mikuláš Medek: Nahý v trní
Praha 1, Valdštejnská jízdárna 6. 1. 2021 18:00 Komentovaná prohlídka výstavy Mikuláš Medek: Nahý v trní
Praha 1, Valdštejnská jízdárna 9. 1. 2021 16:00 Komentovaná prohlídka výstavy Mikuláš Medek: Nahý v trní
Praha 7, Veletržní palác 10. 1. 2021 14:00 Komentovaná prohlídka výstavy Ozvěny Benátského bienále: Stanislav Kolíbal
Praha 7, Veletržní palác 10. 1. 2021 16:00 Komentovaná prohlídka výstavy Kurt Gebauer s Markétou Čejkovou

Info o Národní galerie

Národní galerie v Praze je výzkumnou organizací, jejímž hlavním účelem je provádět základní i aplikovaný výzkum a experimentální vývoj a šířit jejich výsledky prostřednictvím vědeckých publikací, výstav, výukových programů, metodik, příp. převodem technologií. Prvotní myšlenka, stojící u zrodu NG, je přítomná ve všech složitých peripetiích jejího vývoje: prostřednictvím uměleckých děl povznést ducha národa. V tomto ideálu spatřujeme poslání Národní galerie v Praze i dnes.

Národní galerii v Praze shromažďuje, eviduje, trvale uchovává, odborně zpracovává a zpřístupňuje veřejnosti díla malířská, sochařská a grafická a díla z oblasti tzv. nových médií domácího i cizího umění a vědecky o nich bádá; je muzeem ve smyslu ustanovení o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů.

Dějiny Národní galerie v Praze se začaly psát 5. února 1796, kdy se skupinka významných představitelů patrioticky zaměřené české šlechty, společně s několika vzdělanci z řad osvícenského měšťanstva rozhodla, řečeno dobovou terminologií, pozdvihnout upadlý umělecký vkus domácí veřejnosti. Korporace, nazvaná Společnost vlasteneckých přátel umění, pak založila dvě významné instituce, které Praha postrádala: Akademii umění a veřejně přístupnou Obrazárnu. Právě Obrazárna Společnosti vlasteneckých přátel umění se stala přímou předchůdkyní Národní galerie v Praze. Roku 1902 přibyla k Obrazárně další významná instituce – Moderní galerie Království českého jako soukromá fundace císaře Františka Josefa I. Moderní galerie pak začala budovat kmenovou kolekci českého umění 20. století.

V roce 1918 se Obrazárna Společnosti vlasteneckých přátel umění proměnila v ústřední uměleckou sbírku nového státu. Vedení Obrazárny se v roce 1919 ujal Vincenc Kramař, který ji za krátkou dobu proměnil v relativně moderní, odborně spravovanou galerii. Ve složitém válečném období, v roce 1942 přešly pod správu Národní (oficiálně Českomoravské zemské) galerie fondy zrušené Moderní galerie. Zákon o NG z roku 1949 pak tento stav právně posvětil.

© 2020 GoOut


Chci poukaz na kulturu

Předplať si kulturu

Poukazy GoOut uplatníš na jakoukoliv akci v budoucnu.

Chci poukaz na kulturu