Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi

Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi je příspěvkovou organizací Ministerstva kultury ČR. Bylo otevřeno dne 2. července 1972. Sídlí v renesančním domě, tzv. Mydlářovském domě, v Chrudimi v Břetislavově ulici.

Základem muzejních sbírek se stala soukromá sbírka Prof. PhDr. Jana Malíka (1904–1980). Jan Malík také pomohl zorganizovat, aby jednotlivá národní centra mezinárodní loutkářské organizace UNIMA darovala muzeu loutky ze svých zemí. Dnes vlastní Muzeum kolem 50 000 sbírkových předmětů, z toho více než 8 500 loutek z celého světa. Do sbírky dále patří scénické návrhy a makety, kulisy, výtvarná díla s loutkářskou tematikou, plakáty a programy, fotografie, zvukové záznamy a videozáznamy, tiskoviny, rukopisy a další archiválie. Objemná je také muzejní knihovna se specializovaným fondem, která má okolo 18 000 svazků.

Činnost muzea se neomezuje pouze na shromažďování a zpracovávání dokumentů týkající se vývoje českého, ale i světového loutkářství, ale organizuje také výstavy nejen ve svých prostorách, ale i jinde v tuzemsku i v zahraničí. Dále připravuje přednášky, workshopy, loutková představení a jiné doprovodné programy.

Aktuální výstavy v muzeu

Popis místa

Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi je příspěvkovou organizací Ministerstva kultury ČR. Bylo otevřeno dne 2. července 1972. Sídlí v renesančním domě, tzv. Mydlářovském domě, v Chrudimi v Břetislavově ulici.

Základem muzejních sbírek se stala soukromá sbírka Prof. PhDr. Jana Malíka (1904–1980). Jan Malík také pomohl zorganizovat, aby jednotlivá národní centra mezinárodní loutkářské organizace UNIMA darovala muzeu loutky ze svých zemí. Dnes vlastní Muzeum kolem 50 000 sbírkových předmětů, z toho více než 8 500 loutek z celého světa. Do sbírky dále patří scénické návrhy a makety, kulisy, výtvarná díla s loutkářskou tematikou, plakáty a programy, fotografie, zvukové záznamy a videozáznamy, tiskoviny, rukopisy a další archiválie. Objemná je také muzejní knihovna se specializovaným fondem, která má okolo 18 000 svazků.

Činnost muzea se neomezuje pouze na shromažďování a zpracovávání dokumentů týkající se vývoje českého, ale i světového loutkářství, ale organizuje také výstavy nejen ve svých prostorách, ale i jinde v tuzemsku i v zahraničí. Dále připravuje přednášky, workshopy, loutková představení a jiné doprovodné programy.

Galerie

Podobná místa

© 2024 GoOut, s.r.o., Česko