Muzeum kouzel

Muzeum kouzel nabízí na ploše přibližně 250 m² soukromou sbírku kouzelnických rekvizit z celého světa, která je údajně nejrozsáhlejší a nejkomplexnější v České republice a na evropské úrovni. Expozice představuje historii kouzelnictví průřezem od roku 1820 až po současnost. Věnuje se různým oblastem moderní magie, jako jsou salonní kouzelnictví, mikromagie, karetní magie, jevištní magie, mentální magie, manipulace, eskamotérství i jevištní iluze. Ukazuje kouzelnické pomůcky, aparáty, rekvizity a iluze, se kterými kouzlili naši předci a průkopníci českého kouzelnictví, galerii starých litografických plakátů, kouzelnických programů a fotografií kouzelníků, dále kouzelníky působící v letech minulých, ale i současných, především na území České republiky, ale i v zahraničí: v Rakousku, Německu, Maďarsku, Holandsku i Americe. Sbírka vznikla díky dlouholeté sběratelské činnosti českého kouzelníka a sběratele Pavla Langera, badatele Libora Štengla, inspiraci kouzelníka a sběratele Jardy Zacha a díky spolupráci Margo Grootveld, ženy bývalého zahraničního sběratele.

Muzeum provozuje také za cílem edukace klubovnu, která je určena ke kouzlení, projekci kouzelnických představení, bádání nad kouzly, rekvizitami a pomůckami, učení se kouzelnické manipulaci, čtení v různých příručkách a učebnicích a setkávání. Členové klubu jezdí také na kouzelnické festivaly, soutěže a semináře a navštěvují kouzelníky, výrobce a prodejce kouzel, pořádají kouzelnická vystoupení. V muzeu probíhají také různé kouzelnické kroužky a semináře.

Aktuální výstavy v muzeu

Popis místa

Muzeum kouzel nabízí na ploše přibližně 250 m² soukromou sbírku kouzelnických rekvizit z celého světa, která je údajně nejrozsáhlejší a nejkomplexnější v České republice a na evropské úrovni. Expozice představuje historii kouzelnictví průřezem od roku 1820 až po současnost. Věnuje se různým oblastem moderní magie, jako jsou salonní kouzelnictví, mikromagie, karetní magie, jevištní magie, mentální magie, manipulace, eskamotérství i jevištní iluze. Ukazuje kouzelnické pomůcky, aparáty, rekvizity a iluze, se kterými kouzlili naši předci a průkopníci českého kouzelnictví, galerii starých litografických plakátů, kouzelnických programů a fotografií kouzelníků, dále kouzelníky působící v letech minulých, ale i současných, především na území České republiky, ale i v zahraničí: v Rakousku, Německu, Maďarsku, Holandsku i Americe. Sbírka vznikla díky dlouholeté sběratelské činnosti českého kouzelníka a sběratele Pavla Langera, badatele Libora Štengla, inspiraci kouzelníka a sběratele Jardy Zacha a díky spolupráci Margo Grootveld, ženy bývalého zahraničního sběratele.

Muzeum provozuje také za cílem edukace klubovnu, která je určena ke kouzlení, projekci kouzelnických představení, bádání nad kouzly, rekvizitami a pomůckami, učení se kouzelnické manipulaci, čtení v různých příručkách a učebnicích a setkávání. Členové klubu jezdí také na kouzelnické festivaly, soutěže a semináře a navštěvují kouzelníky, výrobce a prodejce kouzel, pořádají kouzelnická vystoupení. V muzeu probíhají také různé kouzelnické kroužky a semináře.

Galerie

Podobná místa

© 2024 GoOut, s.r.o., Česko