Moravská galerie v Brně

S Moravská galerie v Brně

Aktuální akce

Brno-střed, Moravská galerie v Brně Tužkou, štětcem mezi mistry
Brno, Pražákův palác Rafani
Brno, Pražákův palác Cena Jindřicha Chalupeckého 2021
Brno, Místodržitelský palác Tužkou, štětcem mezi mistry – portrét a figura
Brtnice, Muzeum Josefa Hoffmanna Josef Hoffmann – Otto Prutscher
Brno, Pražákův palác Kurz dějin umění: Design
Brno, Pražákův palác Kurz dějin umění: Od starověku po současnost
Brno, Uměleckoprůmyslové muzeum v Brně Jiří Pelcl: Design
Brno, Uměleckoprůmyslové muzeum v Brně Lucie Koldová: Lightness
Brno, Místodržitelský palác Stálá Brno jako předměstí Vídně

Info o umělci Moravská galerie v Brně

Moravská galerie v Brně je druhým největším muzeem umění v České republice a je výjimečná šíří svého záběru. Jako jediné muzeum umění v České republice se zabývá výtvarnou kulturou zcela komplexně. Pracuje jak s volným uměním, tedy malbou, kresbou, grafikou a plastikou od nejstaršího období po současnost, tak s fotografií, užitým uměním, grafickým designem a architekturou. Moravská galerie v Brně je výzkumnou organizací, jejímž hlavním účelem je provádět základní výzkum, aplikovaný výzkum nebo experimentální vývoj a šířit jejich výsledky prostřednictvím výuky, publikování nebo převodu technologií.

Její historie začíná už v roce 1818 založením Františkova muzea, jehož součástí byla od počátku obrazárna. Když pak roku 1961 došlo ke sloučení Obrazárny Moravského zemského muzea s Moravským uměleckoprůmyslovým muzeem (založeným v roce 1873), získala nově vzniklá instituce propojující volné a užité umění dnešní název – Moravská galerie v Brně.

Moravská galerie v Brně prezentuje výtvarnou kulturu území České republiky v evropském kontextu, a to jak ve stálých expozicích, tak prostřednictvím krátkodobých výstav. S tímto úsilím souvisí i spolupráce s řadou tuzemských i zahraničních institucí a účast na mezinárodních projektech. Výstavy i expozice obohacuje doprovodný program ve formě přednášek, komentovaných prohlídek výstav, dílen, koncertů a performancí koncipovaný pro všechny návštěvnické skupiny. Zvláštní důraz je kladen na dětské publikum, o otevřenosti muzea svědčí i zřízení kolekce uměleckých děl pro nevidomé a slabozraké a na ni vázané výstavní projekty.

© 2021 GoOut, s.r.o., Česko