Mnohodinec
Mnohodinec
Mnohodinec
Mnohodinec
Mnohodinec
Mnohodinec
Mnohodinec

Mnohodinec

Adresa
U Českých loděnic 4, Praha
Divadelní soubory
Vstupné
120–220 Kč
Web místa
Autor
Lucia Kašiarová
Konání v rámci
Hrají

Lucia Kašiarová

Performativní ne-sólo.

Mnohodinec je kolektivní tvorba umělců, která skrze konkrétní tělo Lucie Kašiarové přináší na jeviště neuchopitelná fakta a vytváří prostor, v němž neexistuje minulost ani budoucnost. Prostor, ve kterém na malou chvíli chtějí společně čelit nevyslovitelnému, nedořečenému, neuchopitelnému. Přičemž smysl tkví v čelení nikoliv ve sdělení nebo v závěru.

Lucia Kašiarová, autorka, o inscenaci: Zajímá mě, jak se společně dívat na prolínání osobních a obecných zkušeností. Kde končí jeden a začíná druhý? Skrze mé tělo, hlas a představivost hledám a aplikuji metody, jak ono prolínání zhmotnit a nahlédnout – jak mít svou vlastní autonomii a přece se prolínat v mnohodinosti. Náhoda, chyba, superpozice, tanec, fyzika, vesmír a pohyb jsou pro mě výchozím bodem k akci. Slovem i tělem. Kolik čtverců musím nakreslit, aby vznikl kruh? Jak daleko musím být, abych viděla sama sebe? Jak blízko musím být, abych viděla celek?

Vystupující umělci

Ufftenživot
© 2023 GoOut, s.r.o., Česko