Miloš Dohnány v meste
Miloš Dohnány v meste
Miloš Dohnány v meste
Miloš Dohnány v meste
Miloš Dohnány v meste
Miloš Dohnány v meste
Miloš Dohnány v meste

Miloš Dohnány v meste

Komorná výstava s názvom „Miloš Dohnány v meste“ prezentuje tematický výber jedinečných čiernobielych snímok tohto významného predstaviteľa modernej slovenskej fotografie.

Témou je mesto a jeho ľudia, v dobovej atmosfére Bratislavy 30. a 40. rokov 20. storočia. Vo vystavenej kolekcii, ktorá sa dostala do zbierok Múzea fotografie SEDF darom od vnuka autora Petra Bagihov roku 2022, sú ochutnávky z niekoľkých cyklov a tematických okruhov Dohnányho fotografií. Dominantou môže byť známa a neprehliadnuteľná Dáma pri okne, alebo Vierka (autorova sestra). Fotograf starostlivo komponoval svoje zábery a vždy je v nich zachytená nejaká vizuálna pointa.

Vo výstavnom výbere nebolo možné vynechať ukážky z ikonických kompozícií a zátiší, ktoré boli programovo najviac vyhranenou časťou Dohnányho tvorby. Materiálovo-objektové štúdie a aranžmány, detailné alebo polodetailné zábery, vytvorenés určitou mierou inscenovanosti, vznikali od jeho štúdia na bratislavskej ŠUR-ke (1933), kde sa stretol s významným českým fotografom Jaromírom Funkem.

Dohnány poznal aj názory a tvorbu avantgardného umelca a fotografa László Moholy-Nagya a jeho tézu o ťažiskovej roli fotografického média v súvekom umení. Modernú fotografiu považoval za svojbytný umelecký druh a sám bol autorom prvej programovej úvahy o modernej slovenskej fotografii.

© 2023 GoOut, s.r.o., Česko