Michal Škapa: Babylon

Adresa
Pelléova 10, Praha
Vstupné
60–90 Kč
Kurátor
Radek Wohlmuth

Dosud největší samostatná výstava umělce Michala Škapy. Po dvou předchozích sólových výstavách, kde akcentoval zaujetí písmem a kódováním, odkrýváme další vrstvu, kterou umělec paralelně rozvíjí — komplexní a detailní kompozice vytvořené „kolážovým“ stylem. Po obsáhlé sérii vrakovišť, přicházejí na řadu městské struktury, které zachycují vývoj různých civilizací. Města, jsou výrazem lidských společenství, jednotlivé domy pak výrazem jedince, kterého formují. Místa, kde člověk vyrůstá, bydlí a pracuje, jsou jedněmi z bazálních činitelů, které velmi silně ovlivňují a utvářejí jeho vztah k veškerému okolnímu světu.

Na výstavě se protnou různé významové linie, forma kódu, jazyk, písmo, či zápis myšlenky, které vedou až k definování a konstrukci městské vrcholové infrastruktury nebo jiných náročných urbanistických projektů. Paralela s označením Západní civilizace a dnešního stavu společnosti za novodobý Babylon se tak přímo nabízí. Malby Michala Škapa ve dvou patrech výstavní plochy doplní instalace objektů jak unitř budovy tak v přilehlé zahradě s okolí.

© 2022 GoOut, s.r.o., Česko