Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava 2018

Vstupenky
Místo Jihlava – různá místa
Adresa Jihlava

Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava je slavností autorského dokumentárního filmu a největší událostí svého druhu ve střední a východní Evropě.

Událost, která dnes nese název Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava, se zrodila v hlavách několika studentů jihlavského gymnázia v roce 1997. Jelikož nezůstalo jen u slov, začaly se od té doby do Jihlavy každý podzim sjíždět nejprve desítky, posléze stovky a nyní již tisíce diváků, režisérů, umělců, producentů, filmových odborníků i novinářů – přátel a milovníků dokumentární kinematografie, aby mohli společně několik dnů myslet filmem. V podstatě každý rok existence festivalu přicházeli jeho pořadatelé, v jejichž čele stojí od počátku Marek Hovorka, s novinkami rozšiřujícími dokumentární zkušenosti a prožitky jak diváků samotných, tak tvůrců a producentů stojících na straně druhé. Letošním ročníkem festivalu bude rezonovat téma paměti, s nímž je dokumentární tvorba neodmyslitelně spjata.

Dnes tvoří páteř festivalu 7 soutěžních sekcí: Opus bonum pro světové dokumenty objevné svými tématy i filmovou řečí, Mezi moři uvádí pozoruhodné snímky ze zemí střední a východní Evropy, Česká radost zpřehledňuje nejnovější domácí tvorbu, sekce Fascinace věnuje pozornost vyhraněné podobě dokumentárního filmu – experimentálnímu dokumentu, .Exprmntl.cz je soutěžní přehlídka nejnovějších českých experimentálních filmů, Krátká radost nabízí výběr nejlepších evropských krátkých filmů. Svědectví o politice vytvářejí prostor, ve kterém se hlasy a vize prolínají s obrazy a rytmem, obsahová naléhavost s formální neústupností. Svědectví o poznání jsou soutěžní sekcí filmů, které nově definují žánr vědeckého dokumentu. Svědectví o přírodě jsou soutěžní přehlídkou dokumentů, které hovoří o zániku a vzniku, o hrozbách a výzvách, o člověku jako součásti i jako úhlavním nepříteli přírody.

Další programové sekce představují aktuální dění na české i zahraniční dokumentární scéně, Reality.tv se zaměřuje na neobvyklé televizní reality show, sekce Doc-fi zkoumá hranice mezi dokumentem a fikcí, na četných Masterclasses hovoří tvůrci s diváky o principech své práce, Průhledné bytosti jsou retrospektivními profily významných filmařů.

V Ji.hlavě s diváky v uplynulých letech diskutovali například spisovatelé Tariq Ali, Carlos A. Aguilera, Natalie Gorbaněvská či nositel Nobelovy ceny Gao Xingjian.

Mapa

Doprava

Zadej název zastávky nebo ulice, odkud chceš vyrazit a najdi si nejlepší dopravní spojení.

Další akce v tomto místě

Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava 2021 Jihlava, Jihlava – různá místa 26. 10.  – 31. 10. 2021 Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava 2021

© 2021 GoOut


Chci poukaz na kulturu

Předplať si kulturu

Poukazy GoOut uplatníš na jakoukoliv akci v budoucnu.

Chci poukaz na kulturu