Matthias Nuss: Občanská věda a biodiverzita (předfestivalový workshop)
Matthias Nuss: Občanská věda a biodiverzita (předfestivalový workshop)
Matthias Nuss: Občanská věda a biodiverzita (předfestivalový workshop)
Matthias Nuss: Občanská věda a biodiverzita (předfestivalový workshop)
Matthias Nuss: Občanská věda a biodiverzita (předfestivalový workshop)
Matthias Nuss: Občanská věda a biodiverzita (předfestivalový workshop)
Matthias Nuss: Občanská věda a biodiverzita (předfestivalový workshop)

Matthias Nuss: Občanská věda a biodiverzita (předfestivalový workshop)

English friendly
Místo
Pražské kreativní centrum – Sál René, 1. patro
Vstupné
250–500 Kč
Jazyk
English friendly

Praktický workshop se zaměřením na stav biodiverzity v přírodě ve střední Evropě a na občanskou vědu jako nástroj ke zlepšování vědecké gramotnosti, ekologického chování a komunitního začleňování laiků proběhne 26. 8. 2021 v prostorách Pražského kreativního centra a ve Stromovce jako předfestivalový workshop v rámci akce „Bazaar festival 2021“.

Intenzivní workshop a setkání s přírodou pro festivalové umělce i veřejnost vedené saským entomologem a výzkumníkem biologické rozmanitosti, Dr. Matthiasem Nussem. Během tohoto teoretického i praktického workshopu Dr. Matthias Nuss zasvětí účastníky do své praxe. Zájemci budou moct pozorovat, jak se snižuje rozmanitost hmyzu v denních a nočních hodinách, i jakou roli má široká společnost, která po celá desetiletí zásobuje vědce potřebnými údaji o evropském hmyzu, ptácích a mnoha dalších živočiších. Seznámí se rovněž s trendy ve výzkumu a nástrojích, které se k pozorování a vyhodnocení aplikují.

Entomolog Dr. Matthias Nuss, vedoucí týmu Lepidoptera Senckenbergových přírodopisných sbírek v Drážďanech, je součástí mnoha národních i mezinárodních výzkumných projektů, věnuje se popularizaci vědy a také spolupráci s umělci. Je spoluzakladatelem pracovní skupiny Entomologie v NABU Saxony (Nature and Biodiversity Conservation Union). Je velkým stoupencem zemědělství bez pesticidů. Přispívá do Červeného seznamu ohrožených druhů a je držitelem stříbrného odznaku NABU za své dobrovolnou činnost a oddanost lidem a přírodě.

Workshop proběhne v angličtině, dopolední část od 10.00 do 12.00, večerní část pak od 22.00 do 00.00. Akce se uskuteční za podpory Česko-německého fondu budoucnosti.

© 2024 GoOut, s.r.o., Česko