Matério Prague

Matério Prague je součástí mezinárodní sítě materiálových knihoven Matério. Od roku 2011 slouží jako nezávislé informační a vzdělávací centrum zaměřené na inovativní materiály, které jsou výjimečné svým vzhledem, vlastnostmi či technologií výroby. Designérům, architektům, návrhářům, scénografům, makerům a dalším kreativcům usnadňuje orientaci ve složité problematice materiálů a technologií.

V showroomu pražské pobočky na Břevnově se nachází přes 3 000 fyzických materiálových vzorků, k vyhledávání slouží online databáze obsahující více než 8 300 materiálů. Knihovna je také platformou propojující kreativní obory s vědou, výzkumem a samotnými výrobci. Věnuje se pořádání materiálových seminářů, přednášek a výstav. Zabývá se environmentálním dopadem materiálů a aplikací principů cirkulární ekonomiky. V knihovně se kromě samotných materiálů nachází i celá řada odborných publikací. Mediálním partnerem a zároveň spolupracujícím projektem Matéro Prague je magazín Material Times, který propojuje tvůrčí svět architektury, výtvarného umění, designu a řemeslné výroby se světem nových materiálů a technologií.

Na stejné adrese se kromě Matério Prague nachází také Galerie Kuzebauch, Café & Bistro Kuzebauch, redakce Material Times a sídlo firmy Happy Materials.

Adresa
Říčanova 753/19, Praha

Aktuální akce

Popis místa

Matério Prague je součástí mezinárodní sítě materiálových knihoven Matério. Od roku 2011 slouží jako nezávislé informační a vzdělávací centrum zaměřené na inovativní materiály, které jsou výjimečné svým vzhledem, vlastnostmi či technologií výroby. Designérům, architektům, návrhářům, scénografům, makerům a dalším kreativcům usnadňuje orientaci ve složité problematice materiálů a technologií.

V showroomu pražské pobočky na Břevnově se nachází přes 3 000 fyzických materiálových vzorků, k vyhledávání slouží online databáze obsahující více než 8 300 materiálů. Knihovna je také platformou propojující kreativní obory s vědou, výzkumem a samotnými výrobci. Věnuje se pořádání materiálových seminářů, přednášek a výstav. Zabývá se environmentálním dopadem materiálů a aplikací principů cirkulární ekonomiky. V knihovně se kromě samotných materiálů nachází i celá řada odborných publikací. Mediálním partnerem a zároveň spolupracujícím projektem Matéro Prague je magazín Material Times, který propojuje tvůrčí svět architektury, výtvarného umění, designu a řemeslné výroby se světem nových materiálů a technologií.

Na stejné adrese se kromě Matério Prague nachází také Galerie Kuzebauch, Café & Bistro Kuzebauch, redakce Material Times a sídlo firmy Happy Materials.

Podobná místa

© 2023 GoOut, s.r.o., Česko