Lucie Koldová: Lightness

Vstupenky
Adresa Husova 14, Brno
Vstupné 370 Kč
Kurátor Michaela Kádnerová

Výstava bude první příležitostí představit šířeji Lucii Koldovou a její tvorbu domácímu publiku. Projekt je plánován jako komplexní dílo autorského týmu složeného z výrazných tvůrčích osobností. Vedle designérky Lucie Koldové výstavu dotváří spolupráce s fotografkou Alžbětou Jungrovou, s grafickou designérkou Zuzanou Lednickou (Studio Najbrt) a kurátorkou Michaelou Kádnerovou.

„Podstata předmětů může být objevena nikoli jejich popisováním, kategorizováním nebo jiným nálepkováním, ale pouze porozuměním jejich vztahu k lidem, jejich chování a emocím – tedy všemu, co stojí za vznikem těchto objektů.“ Jean Baudrillard (Le système des objets)

Architektonická koncepce je dílem studia Lucie Koldové a vychází ze zákonitostí, které přináší komplikovaný prostor světlíku. Ten nově definují výrazné prvky – pochozí lávky přepažující zastřešenou dvoranu. Cílem je přivést návštěvníky na tyto lávky a obklopit je objekty.

Záměrem pak dopřát divákovi potěšení posunout se za vnější formu a nahlédnout na design Lucie Koldové jako na rozmanitou a radostnou tvorbu i dobrodružnou cestu za optimálním řešením.

Pečlivě vybrané kusy představují designérčinu vrcholnou tvorbu. Soubor signálních děl čítá svítidla, s nimiž je spojována nejčastěji, ale i reprezentativní nábytkové kusy, které ji představují jako všestrannou autorku. Cílem výstavy je nahlédnutí „za objekt“ díky efektní dekonstrukci vystavovaných kusů, které se v komponentech snášejí z pomyslného nebe světlíku, aby se před očima diváka spojily v celek.

Výstava je přístupná po zakoupení vstupenky na výstavu „Jiří Pelcl: Design“.

Termíny

Brno, Uměleckoprůmyslové muzeum v Brně Lucie Koldová: Lightness

Další akce v tomto místě

Otevřené dílny v Designlabu Brno, Uměleckoprůmyslové muzeum v Brně Otevřené dílny v Designlabu
Art Design Fashion – rekonstrukce uměleckoprůmyslového muzea Brno, Uměleckoprůmyslové muzeum v Brně Art Design Fashion – rekonstrukce uměleckoprůmyslového muzea
Den Architektury: Rekonstrukce uměleckoprůmyslového muzea Brno, Uměleckoprůmyslové muzeum v Brně Den Architektury: Rekonstrukce uměleckoprůmyslového muzea
Barevné dopoledne: Tisk a otisk Brno, Uměleckoprůmyslové muzeum v Brně Barevné dopoledne: Tisk a otisk

© 2022 GoOut, s.r.o., Česko