Loosovy interiéry Klatovská

Loosovy interiéry Klatovská

Adresa Klatovská , Plzeň
Webová stránka www.adolfloosplzen.cz

Aktuální akce

Popis místa

Byt doktora Josefa Vogla (Klatovská 12)

Byt doktora Vogla navrhl Adolf Loos ve 20. letech 20. století v domě na Klatovské třídě 12. Dům původně patřil rodině Emila Škody. Jeden z bytů později obývala rodina průmyslníka Otto Becka, pro niž Loos navrhl zařízení bytu již v roce 1908. Dcera Klára Becková se později stala Loosovou třetí manželkou. Později získal byt lékař židovského původu Josef Vogl, pro nějž Adolf Loos znovu zařídil celý interiér i s ordinací.

Dům Oskara a Jany Semlerových (Klatovská 110)

Ačkoliv nejslavnějším Loosovým prvkem uplatněným v mnoha jeho interiérech je tzv. Raumplan, v Plzni jej najdeme pouze v interiéru navrženém pro Oskara a Janu Semlerovi Loosovým žákem a spolupracovníkem Heinrichem Kulkou ve vilovém domě na Klatovské třídě 110. Raumplan spočívá v různém rozvrstvení výšek jednotlivých místností. Dům s interiérem nyní spravuje Západočeská galerie v Plzni, která plánuje po jeho zrestaurování zřídit uvnitř dokumentační centrum pro studium architektury 19. a 20. století v plzeňském regionu. Také tento interiér by měl být částečně zpřístupněn veřejnosti.

Byt Hugo Semlera (Klatovská 19)

V rozlehlém bytě podnikatele Huga Semlera v prvním patře jeho domu na Klatovské třídě 19 se do dnešních dní zachovala jídelna, salon a hudební salonek pocházející z období 1931 – 33. Právě hudební salonek je prokazatelně Loosovou prací, další dvě místnosti byly vytvořeny v loosovském stylu. Během druhé světové války byl interiér využíván jako pracovna vojenského velitele města Plzně Georga von Majewskeho, který se zde po kapitulaci v květnu 1945 zastřelil. Po skončení války až do roku 1993 využívala dům včetně interiéru od Adolfa Loose armáda. Dům s interiéry od Adolfa Loose dosud čeká na zrestaurování a je veřejnosti nepřístupný.

Doprava

Zadej název zastávky nebo ulice, odkud chceš vyrazit a najdi si nejlepší dopravní spojení.

Přidružená místa

Semlerova rezidence
Klatovská 19

Podobná místa

Semlerova rezidence
Byt Marthy a Wilhelma Hirschových a byt Richarda Hirsche
Brummelův dům
Zámek Křimice
Loosovy interiéry Bendova
Kostel sv. Jana Nepomuckého
Husův Chrám
Klatovská 19
Zámek Kozel
Velká synagoga v Plzni
Kostel Všech svatých
Stará synagoga v Plzni

© 2022 GoOut, s.r.o., Česko