Nákup vstupenek
Židovské město pražské

roh Pařížské ulice a kostela sv. Mikuláše ,

Vstupenka nezahrnuje vstupné do objektů (350,- Kč), které se platí zvlášť na místě.

Výběr vstupenek

Jména na vstupenkách

Kontaktní osoba