Nákup vstupenek
White Rabbit Red Rabbit #16

,

Představení bylo přesunuto z úterý 12. 10. na úterý 30. 11. 2021 od 19:30. Vaše původní vstupenky zůstávají v platnosti.

Zakoupením vstupenky se zavazujete dodržet aktuální opatření vlády spojená s epidemií COVID-19. Jejich aktuální znění je na webu v sekci „Praktické info“.

Výběr vstupenek

Jména na vstupenkách

Kontaktní osoba