Nákup vstupenek

Koncert je pouze na stání.

Vstupenky zakoupené na původní termín koncertu 26. 8. 2022 zůstávají platné.

Prodloužení

Výběr vstupenek

Jména na vstupenkách

Kontaktní osoba