Z důvodů nařízení vlády je nutné se před vstupem do prostoru prokázat:

1) negativním PCR testem (max 7 dní starým) NEBO
2) negativním antigenním testem (max 72 hodin) NEBO
3) certifikátem Ministerstva zdravotnictví o provedeném očkování (21 dní po aplikaci 1. dávky) NEBO
4) divák / divačka prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, přičemž se musí jednat o osobu bez klinických příznaků onemocnění COVID-19 NEBO
5) divák / divačka ve škole nebo školském zařízení absolvoval/a podle nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování - tuto skutečnost doloží čestným prohlášením.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na vojta@alfredvedvore.cz

Výběr vstupenek

Jména na vstupenkách

Kontaktní osoba