Nákup vstupenek
  • Pro vstup na akci je nutné dodržet aktuální vládní nařízení. Prohlídky označené na webu pořadatele jako “Bez testu” jsou prohlídky s omezenou kapacitou max. 10 osob, u kterých není dle vládních opatření potvrzení o bezinfekčnosti nutné.
  • Datumy a časy prohlídek jsou vypsány na webu www.prazskepodzemi.eu. Termín prohlídky je nutné předem rezervovat na emailu dejepisneprohlidky@email.cz. Rezervace nelze měnit méně než 36 hod. před akcí.
  • Aktuální ceny jsou speciální nabídkou platnou od 1. 7. do 31. 8. 2021 pro prohlídky v českém jazyce.
  • Dítě do 11 let včetně má vstup zdarma. Podmínkou je doprovod dospělé osoby se vstupenkou (max. 1 dítě na 1 dospělou osobu).
  • Prohlídka není vhodná pro osoby se sníženou možností pohybu, klaustrofobií či nejmenší děti do 3 let.
  • Prohlídky se konají za každého počasí.

Výběr vstupenek

Jména na vstupenkách

Kontaktní osoba