Nákup vstupenek
P/\ST + Schwarzprior

,

  • koncert bude mít omezenou kapacitu se speciální úpravou na sezení
  • při odbavení na vstupu dostane každý lísteček s přiděleným místem
  • po celou dobu pobytu v klubu musí mít každý nasazenou roušku
  • konzumovat nápoje je možné pouze na přiděleném místě k sezení
  • pokud to bude jen trochu možné, dodržujte prosím rozestupy

Výběr vstupenek

Jména na vstupenkách

Kontaktní osoba

© 2020 GoOut