Nákup vstupenek
Komentovaná prohlídka knihovny ve Strahovském klášteře

Tramvajová zastávka Pohořelec  

Vstupné do knihovny (400 Kč) není zahrnuto v ceně vstupenky.

Výběr vstupenek

Jména na vstupenkách

Kontaktní osoba