Nákup vstupenek
Komentovaná prohlídka knihovny ve Strahovském klášteře

Tramvajová zastávka Pohořelec – u sochy Tycha de Brahe a Keplera  

POZOR: Cena vstupenky nezahrnuje 400,- Kč na osobu , které se platí v hotovosti jako vstup do prostorů obou knihoven

Prodloužení

Výběr vstupenek

Jména na vstupenkách

Kontaktní osoba