Nákup vstupenek
Kleopatra

 

Vážení diváci,
pro návštěvu všech našich představení Vás žádáme o dodržení platných opatření a hygienických pravidel, která naleznete na našich webových stránkách a která by Vám též měla včas dorazit na Vámi uvedený kontakt při nákupu vstupenek. Situaci samozřejmě i nadále sledujeme a informace pravidelně aktualizujeme. Děkujeme za pochopení.

Jedná se o tzv. audiowalk – první část představení se odehrává v Divadle Na zábradlí a dále se pokračuje v okolí divadla. Představení není vhodné pro osoby s omezenou schopností pohybu. V každém termínu si můžete vybrat jeden ze tří časů, přičemž každá z těchto skupin má kapacitu 20 míst. Představení se předem neruší ani v případě negativní předpovědi počasí. O zrušení představení se rozhoduje nejdříve v době plánovaného začátku představení. Prší-li v době začátku představení, vyhrazuje si pořadatel právo začátek představení posunout, představení může začít probíhat i za nepříznivého počasí. Děkujeme.

Výběr vstupenek

Jména na vstupenkách

Kontaktní osoba