Nákup vstupenek
  • Veletrh HR days je určen pro personalisty a HR manažery.
  • Upozorňujeme zákazníky, že svou registrací na veletrh HR days dobrovolně souhlasí se správou, zpracováním a uchováním osobních údajů ve smyslu Zákona č. 110/2019 Sb. a Nařízení (EU) 2016/679 provozovatelem Profesia CZ, spol. s r.o., Opletalova 55, 110 00 Praha 1, IČO: 24159055 za účelem zajištění vzájemné komunikace se společností Profesia CZ, spol. s r.o.
  • Souhlas je kdykoli možné odvolat, jinak zanikne po uplynutí 3 let ode dne udělení a údaje budou vymazány.
  • Účelem zpracování osobních údajů je i vyhotovení a další použití fotodokumentace na akci. Proto jako účastník akce tímto uděluji organizátorovi souhlas se zpracováním svých fotografií v rozsahu jejich zveřejnění na webové stránce organizátora a na sociálních sítích s cílem prezentování průběhu akce.

Výběr vstupenek

Jména na vstupenkách

Kontaktní osoba