Nákup vstupenek

Pořadatel si vyhrazuje právo na případné změny v programu, na změnu termínu či zrušení akce z důvodu vyšší moci.
Akce bude pořádána dle platných pravidel vyhlášených vládou České republiky v souvislosti s opatřením Covid-19.

Výběr vstupenek

Jména na vstupenkách

Kontaktní osoba