Lepší vědět – Přednáška o testování složení drog

Vyprodáno
Adresa Štefánikova 836/1, Brno
Vstupné 99–188 Kč
Web místa www.druhypad.cz

Kontrola kvality je v dnešním světe absolutně neodmyslitelnou součástí jakékoli produkce, zejména u potravin a léčiv jsou požadavky a kontroly velmi přísné. Ilegální drogy cirkulující na černém trhu však žádnou kontrolou neprochází a skýtají proto riziko nečekaných, až životu nebezpečných příměsí. Řešením tohoto problému mohou být veřejné služby pro testování složení drog – ty jsou však často vnímány jako kontroverzní. Měly by se takové služby zavést a chránit tak zdraví uživatelů, nebo by měli být necháni napospas černému trhu drog, do kterého se vědomě rozhodli vstoupit?

Přednáška se bude snažit posluchačům přiblížit fenomén testovacích služeb a zařadit jej do širšího kontextu drogové politiky a harm-reduction strategií. Bude řeč o používaných analytických metodách a přístupech, jejich výhodách a limitacích. Představeny budou dále hlavní zdroje kontroverze u těchto služeb, které jsou spojeny s podstatnými legislativními a organizačními překážkami, se kterými se provozovatelé takových služeb musejí potýkat. Vznik a fungování testovací služby bude poté demonstrováno na konkrétním případu nového monitorovacího projektu Drugs Info Site, vzniklým spoluprací Farmakologického ústavu 3.LF UK a Laboratoře forenzní analýzy biologicky aktivních látek (BAFA) na VŠCHT.

Bc. Jáchym Fibír, MSc. je medicinální chemik a návrhář léčiv zaměřující se na látky se schopností zvyšovat neuroplasticitu mozku, jako jsou např. psychedelika. Vystudoval Syntézu a výrobu léčiv na VŠCHT v Praze a poté Drug design na UCL v Londýně. V současnosti dokončuje inženýrské studium na VŠCHT a zároveň pracuje v britském start-upu na návrhu nových psychedelických látek pro léčbu mentálních onemocnění. Od roku 2018 je členem České psychedelické společnosti a podílí se jak na vědeckých, tak i harm-reduction a vzdělávacích projektech. V roce 2021 se stává organizátorem a zároveň terénním pracovníkem v novém testovacím projektu Drugs Info Site.

Další akce v tomto místě

Underground Comedy: Stand-up show Brno, ArtBar Druhý Pád , a 2 termíny Underground Comedy: Stand-up show
DFTG sound system + hosté Brno, ArtBar Druhý Pád DFTG sound system + hosté
Večerka: Valentýnský speciál Brno, ArtBar Druhý Pád Večerka: Valentýnský speciál

© 2022 GoOut, s.r.o., Česko