Hana Fleková
Hana Fleková
Ondřej Holub
Lamentatio Jeremiae prophetae
Lamentatio Jeremiae prophetae
Hana Fleková
Hana Fleková

Lamentatio Jeremiae prophetae

Štítky
Vstupné
180–250 Kč
Režie
Tomáš Hanzlík

Moderní minimalistická verze „Lekcí z temnot“, jedné z nejpůsobivějších smutečních skladeb 18. století.

Lamentace proroka Jeremiáše tvořily původně liturgii smuteční slavnosti na paměť zboření chrámu, konanou zprvu na jeho sutinách. Město je personifikováno hlasem zpěváka, který vybízí k pokání. Noční obřad, při němž je postupně zhášeno 12 z 13 voskovic znázorňujících 12 apoštolů a Ježíše, je úzce spjat s Velikonocemi. Vedle Mozartova Requiem a Pergolesiho Stabat Mater, patří Couperinovy Lekce z temnot k nejpůsobivějším smutečním skladbám 18. století.

Vystupující umělci

Filip Dámec

Česko

Ondřej Holub
Hana Fleková
Martin Smutný
© 2024 GoOut, s.r.o., Česko