Stálá výstava

Kupka, Gutfreund: Mistři světového malířství

Vstupenky
Adresa U Sovových mlýnů 2, Praha 1
Štítky Malba, Instalace, Grafika
Vstupné 0–190 Kč
Web místa www.museumkampa.cz

Tzv. Schulzovo křídlo budovy Sovových mlýnů, tedy bývalá obytná část tohoto komplexu, která si zachovala svůj původní charakter, dnes představuje expozici dvou průkopníků dějin umění 20. století, Františka Kupky a Otto Gutfreunda.

Expozice začíná výběrem Kupkova raného díla převážně figurativních kreseb pařížského období. Přes Kupkovy ilustrace knih a módních časopisů, které jsou sice ovlivněny duchem doby, ale už v nich prosvítá Kupkovo zcela osobité tvůrčí vyjádření, se expozice rozvíjí až k projevům malířovy vrcholné abstraktní tvorby, která tematizuje jak ryze geometrické a minimalistické, tzv. „vyčištěné" motivy, tak zcela jedinečnou rovinu Kupkovy organické abstrakce, založenou především na myšlence filosofického mikrokosmu a makrokosmu.

S rozsáhlou instalací Kupkových děl od řady studií až po finální olejomalby jde ruku v ruce expozice Otto Gutfreunda. Sběratelka umění Meda Mládková věří, že František Kupka a Otto Gutfreund představují nerozlučnou dvojici vzhledem ke svému jedinečnému přínosu dějinám umění 20. století. Kupkova sláva, kterou si již vydobyl, přestože do značné míry až po své smrti, má dnes napomoci proslavení průkopníka kubistické sochy a našeho největšího moderního sochaře Otto Gutfreunda, který podle Medy Mládkové nebyl ve světových dějinách umění dosud zcela doceněn. Gutfreundova expozice představuje jak jeho díla na hranici expresionismu a kubismu, tak raně kubistické reliéfy, vrcholný kubismus i jeho poválečný příklon k sociálně zabarvenému realismu.

Expozice Františka Kupky a Otto Gutfreunda není řazena ryze chronologicky. Skladba vystavených děl a jejich koncepční uspořádání založené na vytříbeném estetickém vkusu a hloubce pochopení své tvůrkyně Medy Mládkové osvětluje stěžejní motivy díla této dvojice umělců v netradičních souvislostech.

Termíny

Praha 1, Museum Kampa Stálá Kupka, Gutfreund: Mistři světového malířství

Proběhlé akce

Praha 1, Museum Kampa Komentovaná prohlídka výstavy Mistři světového malířství

Další akce v tomto místě

Komentovaná prohlídka výstavami Jiřího Sopka a Karla Vaňury Praha 1, Museum Kampa Komentovaná prohlídka výstavami Jiřího Sopka a Karla Vaňury
Jiří Sopko: Retrospektiva Praha 1, Museum Kampa Jiří Sopko: Retrospektiva
Karel Vaňura: Vrstvení Praha 1, Museum Kampa Karel Vaňura: Vrstvení
Marta Praha 1, Museum Kampa Marta

© 2022 GoOut, s.r.o., Česko