SVK PK (hlavní budova)

SVK PK (hlavní budova)

Adresa Smetanovy sady 2, Plzeň 3
Webová stránka www.svkpl.cz
E-mail svk@svkpl.cz

Aktuální akce

Sdílet

Popis místa

SVK PK shromažďuje, zpracovává a trvale uchovává domácí dokumenty se zvláštním zřetelem na regionální dokumenty, systematicky buduje univerzální český i cizojazyčný fond vědecké, odborné, populárně naučné i krásné literatury a speciálních informačních pramenů. Rozsah doplňování metodou konspektu je ovlivněn právními normami, finančními možnostmi knihovny a státoprávním uspořádáním, které v průběhu historického vývoje doznalo několika změn. Knihovní fondy získává prostřednictvím povinného výtisku , koupě, darů a domácí a zahraniční výměny. Krajská knihovna plní a koordinuje plnění regionálních funkcí vybraných základních knihoven v kraji a je metodickým centrem pro téměř 500 knihoven v Plzeňském kraji.

Podobná místa

Ústřední knihovna
Sdílet
Galerie Evropského domu
Sdílet
Ústřední knihovna pro děti a mládež
Sdílet
Evropský dům
Sdílet
Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje
Sdílet
Polanova síň
Sdílet
Cirkulárium
Sdílet
Studio S1 Českého rozhlasu - © Foto: Khalil Baalbaki
Sdílet
DEPO2015
Sdílet
Techmania Science Center
Sdílet
Šeříkovka
Sdílet
Knihovna města Plzně
Sdílet

© 2018 GoOut