Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje

Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje

Adresa Smetanovy sady 2, Plzeň
Webová stránka www.svkpl.cz
E-mail svk@svkpl.cz
Telefon 377 306 911

SVK PK shromažďuje, zpracovává a trvale uchovává domácí dokumenty se zvláštním zřetelem na regionální dokumenty, systematicky buduje univerzální český i cizojazyčný fond vědecké, odborné, populárně naučné i krásné literatury a speciálních informačních pramenů. Rozsah doplňování metodou konspektu je ovlivněn právními normami, finančními možnostmi knihovny a státoprávním uspořádáním, které v průběhu historického vývoje doznalo několika změn. Knihovní fondy získává prostřednictvím povinného výtisku , koupě, darů a domácí a zahraniční výměny. Krajská knihovna plní a koordinuje plnění regionálních funkcí vybraných základních knihoven v kraji a je metodickým centrem pro téměř 500 knihoven v Plzeňském kraji.

Aktuální akce

Sdílet
Sdílet
Sdílet
Sdílet
Sdílet
Sdílet
Všechny akce

Místa této instituce

Galerie Evropského domu
Sdílet
Evropský dům
Sdílet

Podobná místa

DEPO2015
Sdílet
Šeříkovka
Sdílet
Měšťanská beseda
Sdílet
KD Peklo
Sdílet
Dům hudby
Sdílet
D klub
Sdílet
KD Jas
Sdílet
M-klub
Sdílet
L-klub
Sdílet
Polanova síň
Sdílet
Studio S1 Českého rozhlasu - © Foto: Khalil Baalbaki
Sdílet
Techmania Science Center
Sdílet

© 2018 GoOut