Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje

Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje

Adresa Smetanovy sady 2, Plzeň 3
Webová stránka www.svkpl.cz
E-mail svk@svkpl.cz

Aktuální akce

Sdílet
Plzeňské dvorky
Přednáška,
Sdílet
Stille Nacht! Heilige Nacht!
Historie,
Sdílet

Popis místa

SVK PK shromažďuje, zpracovává a trvale uchovává domácí dokumenty se zvláštním zřetelem na regionální dokumenty, systematicky buduje univerzální český i cizojazyčný fond vědecké, odborné, populárně naučné i krásné literatury a speciálních informačních pramenů. Rozsah doplňování metodou konspektu je ovlivněn právními normami, finančními možnostmi knihovny a státoprávním uspořádáním, které v průběhu historického vývoje doznalo několika změn. Knihovní fondy získává prostřednictvím povinného výtisku , koupě, darů a domácí a zahraniční výměny. Krajská knihovna plní a koordinuje plnění regionálních funkcí vybraných základních knihoven v kraji a je metodickým centrem pro téměř 500 knihoven v Plzeňském kraji.

Knihovna se nachází v několika domech: Hlavní budova sídlí na adrese Smetanovy sady 2, další pracoviště je pak v Evropském domě na nám. Republiky 105/12, kde lze najít:

  • Anglickou knihovna SVK PK,
  • Německou a Rakouskou knihovnu SVK PK,
  • Románskou knihovnu SVK PK,
  • Galerii Evropského domu.
  • Nevidomým a slabozrakým slouží Knihovna pro nevidomé v Jagellonské 1.

Doprava

Zadej název zastávky nebo ulice, odkud chceš vyrazit a najdi si nejlepší dopravní spojení.

Místa této instituce

Galerie Evropského domu
Sdílet
SVK PK (hlavní budova)
Sdílet
Evropský dům
Sdílet

Podobná místa

KD Jas
Sdílet
Ranč Šídlovák
Sdílet
Skautský institut v Plzni
Sdílet
M-klub
Sdílet
KVK Centrum
Sdílet
iAtelier
Sdílet
L-klub
Sdílet
Nová Akropolis Plzeň
Sdílet
Terasa
Sdílet
Polanova síň
Sdílet
KD Karlov
Sdílet
Americké centrum US Point
Sdílet

© 2019 GoOut