Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje

Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje

Adresa Smetanovy sady 2, Plzeň 3
Webová stránka www.svkpl.cz
E-mail svk@svkpl.cz

Aktuální akce

Sdílet
Redakční tipy
Sdílet
Toni Erdmann
Drama,

Popis místa

SVK PK shromažďuje, zpracovává a trvale uchovává domácí dokumenty se zvláštním zřetelem na regionální dokumenty, systematicky buduje univerzální český i cizojazyčný fond vědecké, odborné, populárně naučné i krásné literatury a speciálních informačních pramenů. Rozsah doplňování metodou konspektu je ovlivněn právními normami, finančními možnostmi knihovny a státoprávním uspořádáním, které v průběhu historického vývoje doznalo několika změn. Knihovní fondy získává prostřednictvím povinného výtisku , koupě, darů a domácí a zahraniční výměny. Krajská knihovna plní a koordinuje plnění regionálních funkcí vybraných základních knihoven v kraji a je metodickým centrem pro téměř 500 knihoven v Plzeňském kraji.

Knihovna se nachází v několika domech: Hlavní budova sídlí na adrese Smetanovy sady 2, další pracoviště je pak v Evropském domě na nám. Republiky 105/12, kde lze najít:

  • Anglickou knihovna SVK PK,
  • Německou a Rakouskou knihovnu SVK PK,
  • Románskou knihovnu SVK PK,
  • Galerii Evropského domu.
  • Nevidomým a slabozrakým slouží Knihovna pro nevidomé v Jagellonské 1.

Doprava

Zadej název zastávky nebo ulice, odkud chceš vyrazit a najdi si nejlepší dopravní spojení.

Místa této instituce

SVK PK (hlavní budova)
Sdílet
Evropský dům
Sdílet

Podobná místa

Měšťanská beseda
Sdílet
Knihovna města Plzně
Sdílet
Kulturka ZČU
Sdílet
KD Peklo
Sdílet
Knihovna Západočeské univerzity v Plzni
Sdílet
Obvodní knihovna Skvrňany
Sdílet
Dům hudby
Sdílet
Alliance française de Plzeň
Sdílet
Český rozhlas Plzeň
Sdílet
D klub
Sdílet
Knihovna Západočeského muzea v Plzni
Sdílet
VR Future
Sdílet

© 2018 GoOut