Krizová intervence v terapeutické praxi
Krizová intervence v terapeutické praxi
Krizová intervence v terapeutické praxi
Krizová intervence v terapeutické praxi
Krizová intervence v terapeutické praxi
Krizová intervence v terapeutické praxi
Krizová intervence v terapeutické praxi

Krizová intervence v terapeutické praxi

Online akce
Místo
Vstupné
230–690 Kč

Záznam online kurzů „Krizová intervence pro terapeuty“, které proběhly pod vedením krizových interventů Táni Mančíkové a Michala Knihy. Kurz byl sestaven ze tří setkání; možné je zakoupit nejen vstupenky na záznam celého webináře, ale také na jednotlivé lekce.

Sebevraždy První část online kurzu krizové intervence s předními odborníky Michalem Knihou a Táňou Mančíkovou se zaměřil na téma sebevražd. Lekce byla věnována sebevražednému myšlení klientů s různou mírou akutnosti (úvahy, plán, započatá sebevražda), ale i konkrétním technikám krizové intervence, které jsou využitelné pro práci terapeuta se sebevražedným klientem v různých formách kontaktu (F2F, online, telefon, chat).

Sebepoškozování Druhá část kurzu krizové intervence se zaměří na teoretickou i praktickou rovinu při práci s tématem sebepoškozování v terapeutickém vztahu. Lektoří ukáží, na jakém principu sebepoškozování vzniká a jaké jsou jeho formy a dynamika, na konkrétních ukázkách ilustrují možné techniky krizové intervence při práci s akutní tenzí a nutkáním si ublížit a nabídnou využití principu „harm reduction“ při práci se závislostním sebepoškozováním.

Emoční rozrušení Třetí (závěrečná) část se zaměří na práci s emočním rozrušením. Lektoři nabídnou jednotlivé techniky práce s prožíváním akutní krize projevující se například úzkostí, panikou, pláčem či vztekem. Účastníci získají vhled do problematiky prožívání krize a způsobu práce s ní na rovině tělesné, kognitivní a především emoční. V těchto třech rovinách nabídnou lektoři konkrétní tipy jak s různými formami emočního rozrušení pracovat.

O lektorech: Táňa Mančíková a Michal Kniha jsou krizoví interventi s více než desetiletou praxí na různých linkách důvěry. V kurzech projektu Takmile se Michal s Táňou věnují využívání techniky krizové intervence např. při práci složek integrovaného záchranného systému a v ostatních pomáhajících profesích. Oba lektoři pracují také jako terapeuti.

© 2023 GoOut, s.r.o., Česko