Krajská knižnica Karola Kmeťka

Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre je kultúrna, informačná a spoločenská inštitúcia, poskytujúca informácie k vedeckej a vzdelávacej činnosti, ktorej poslaním je budovať a uchovávať univerzálny knižničný fond bez ohľadu na nosič informácií a používateľom všetkých vekových, sociálnych a profesných skupín zabezpečovať prístup k informáciám zodpovedajúcim ich kultúrnym, výskumným a vzdelávacím potrebám.

Aktuální akce

Popis místa

Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre je kultúrna, informačná a spoločenská inštitúcia, poskytujúca informácie k vedeckej a vzdelávacej činnosti, ktorej poslaním je budovať a uchovávať univerzálny knižničný fond bez ohľadu na nosič informácií a používateľom všetkých vekových, sociálnych a profesných skupín zabezpečovať prístup k informáciám zodpovedajúcim ich kultúrnym, výskumným a vzdelávacím potrebám.

Galerie

Podobná místa

© 2024 GoOut, s.r.o., Česko