Košer: Známy vs. neznámy
Košer: Známy vs. neznámy
Košer: Známy vs. neznámy
Košer: Známy vs. neznámy
Košer: Známy vs. neznámy
Košer: Známy vs. neznámy
Košer: Známy vs. neznámy
Stálá

Košer: Známy vs. neznámy

V spolupráci s hlavným bratislavským rabínom, pánom Baruchom Myersom a s podporou Židovskej náboženskej obce Bratislava pripravilo Slovenské národné múzeum – Múzeum židovskej kultúry vo svojich výstavných priestoroch tematickú výstavu o pravidlách, ktoré súvisia predovšetkým s dietetickými zásadami v kuchyniach ortodoxných židovských komunít, ale nie len s nimi. Slovo košer totiž súvisí s rozmanitejšími oblasťami života veriacich.

Výstava priblíži pravidlá ortodoxných židovských komunít v najrozmanitejších sférach každodenného života s dôrazom na stravovanie, dietetické zásady v kuchyni, odievanie, či výrobu košer vína. Z prvej oblasti predstaví živočíchy, ktoré je dovolené jesť, metódu rituálnej porážky, ako aj košer úpravy a uchovávanie potravín. Osobitná pozornosť je venovaná nápojom – vínu. Podľa biblického zákona je prísne zakázané zasahovať do určitých fyzických aspektov Božieho poriadku, napríklad krížením zvierat, osievaním poľa viacerými druhmi semien, spoločným zapriahaním vola a osla do pluhu, ale aj zmiešavaním vlny a ľanu pri výrobe odevov. Pravidlám správneho kombinovania materiálov pri odievaní, dekorovaní priestorov rôznymi druhmi textílí sa venuje ďalšia časť výstavy, ktorá prezentuje ich použitie pri všetkých príležitostiach bežného aj sviatočného života.

© 2024 GoOut, s.r.o., Česko