Koncert smíření
Koncert smíření
Koncert smíření
Koncert smíření
Koncert smíření
Koncert smíření
Koncert smíření

Koncert smíření

Koncert s komentovanou prohlídkou do evropsky unikátního kostela a na světově rezonující výročí 11. září; tato dvě témata spolu nesouvisejí však pouze zdánlivě.

Komentovaná prohlídka Genius loci od 19:00 h, po které bude následovat krátká přestávka a koncert Musica loci od 20:00 h. Na koncertu vystoupí sopranistka Milena Stričević působící ve Státní opeře Praha, Štěpán Jinek s krásným barokním zvukem fagotu a koncertní varhaník Tomáš Pindór. V programu zazní skladby J. S. Bacha, G. Ph. Telemanna, G. B. Pergolesiho, G. Verdiho, A. Stradelly a dalších, např. J.S. Bach: Concert a-moll BWV 593, G. Ph. Telemann: Sonáta pro fagot e-moll, Ave Maria od několika různých skladatelů.

Vystupující umělci

Musica loci
Milena Stričević
Štěpán Jinek
Tomáš Pindór
© 2024 GoOut, s.r.o., Česko