Komorní sólisté ČNSO

Vstupenky
Adresa Malostranské náměstí 13, Praha 1 – Malá Strana
Štítky Klasická
Vstupné 150 Kč
Konání v rámci Prague Proms 2017

Když se řek­ne Ko­morní sólisté ČNSO, není potřeba psát bi­o­gra­fii ta­kového sou­bo­ru. Vezměte si bi­o­gra­fii celého Českého národního sym­fo­nického orchest­ru, pro­tože všich­ni jsou lo­gic­ky čle­nové velkého ansámblu, a navíc v těch nejpřednějších po­zicích. Chce­te-li, u prvních „pultů“. Ne­mají problém po­sta­vit se před au­di­to­ri­um a za­hrát sólový kon­cert, většinou se ale jedná o sóla v rámci sym­fo­nické sklad­by, ty­pu ka­den­ce a po­dobně. A my­slíte, že je to snazší? Vůbec ne. Ta­ková ka­den­ce přijde čas­to nečekaně, zejména v mo­derních skladbách, a tam se te­pr­ve ukáže pro­fe­si­o­na­li­ta tzv. lídra – kon­certního mi­s­tra, je­ho po­ho­to­vost, tech­nická vy­ba­ve­nost a v nepo­slední řadě schop­nost přesvědčit všech­ny, že je to vlastně snadné. Po­kud se sejde šest ta­kových „lídrů" a dají si práci na­stu­do­vat něja­kou sklad­bu, bu­de to nej­spíš vr­cholný zážitek.

Program:
– Antonín Dvořák: Smyčcový kvintet Es dur, op. 97
– Johannes Brahms: Smyčcový sextet č. 2 G dur, op. 36

Účinkující:
– Alexej Rosík a Martin Tupý – housle
– Karel Untermüller a Jiří Žigmund – violy
– Miloš Jahoda a Štěpánka Kutmanová – violoncella

Vystupující umělci

Jiří Žigmund
Česko

Další akce v rámci: Prague Proms 2017

Danny Elfman Praha 1, Obecní dům Danny Elfman
Rocco Zifarelli 2 Ways Trio Praha 10 – Hostivař, The Loop Jazz Club Rocco Zifarelli 2 Ways Trio
Ute Lemper: Paris, Paris! Praha 1, Obecní dům Ute Lemper: Paris, Paris!
Pragasón Praha 10 – Hostivař, The Loop Jazz Club Pragasón
Gordon Goodwin Big Phat Band Praha 1, Obecní dům Gordon Goodwin Big Phat Band
Imprese Libora Peška Praha 1, Obecní dům Imprese Libora Peška
Eastbound Quartet Praha, The Loop Jazz Club – foyer Palác Hybernia Eastbound Quartet
The Bladderstones Praha, The Loop Jazz Club – foyer Palác Hybernia The Bladderstones
Jazz Elements Praha, The Loop Jazz Club – foyer Palác Hybernia Jazz Elements
Behind The Door Praha, The Loop Jazz Club – foyer Palác Hybernia Behind The Door
Pocta Zdeňku Tylšarovi Kutná Hora, Chrám svaté Barbory Pocta Zdeňku Tylšarovi
Vladimir Cosma Praha 1, Obecní dům Vladimir Cosma
Tribute2Headhunters Praha 10 – Hostivař, The Loop Jazz Club Tribute2Headhunters
Denise Donatelli Praha 1, Obecní dům Denise Donatelli
Bobby Shew Quintet Praha 10 – Hostivař, The Loop Jazz Club Bobby Shew Quintet
Michal Prokop & Framus Five Praha 4, Mercedes Forum Praha Michal Prokop & Framus Five
Nejen hollywoodská noc Praha 1, Obecní dům Nejen hollywoodská noc

© 2021 GoOut, s.r.o., Česko