Komentovaná prohlídka výstavy Essentia Minimalis
Komentovaná prohlídka výstavy Essentia Minimalis
Komentovaná prohlídka výstavy Essentia Minimalis
Komentovaná prohlídka výstavy Essentia Minimalis
Komentovaná prohlídka výstavy Essentia Minimalis
Komentovaná prohlídka výstavy Essentia Minimalis
Komentovaná prohlídka výstavy Essentia Minimalis

Komentovaná prohlídka výstavy Essentia Minimalis

Komentovaná prohlídka výstavy Miloš Ševčík: Essentia Minimalis, kterou provede Jolana Pastor, spoluautorka výstavy.

Výstava Miloš Ševčík: Essentia minimalis je retrospektivou malíře Miloše Ševčíka, který se narodil v roce 1939 v Klatovech, a jehož tvorba přináší nejen hluboký vhled do jeho uměleckého vývoje, zahrnujícího více než padesát let tvorby, ale i do dějin moderního umění druhé poloviny 20. století.

Výstava se snaží prozkoumat a osvětlit klíčové aspekty Ševčíkovy tvorby a ukázat jeho umělecký vývoj od raných prací ze šedesátých let 20. století až po jeho vrcholnou fázi z doby kolem roku 2000. Ševčík ve své tvorbě obsáhl všechny tvůrčí techniky, když se jako absolvent Uměleckoprůmyslové školy v Praze nejdříve prosadil coby originální a ceněný grafik. Na sklonku šedesátých let, kdy bylo použití umělé hmoty ve výtvarném umění značně inovativní a převratné, experimentoval s umaplexem. Autorsky se Miloš Ševčík posunul od imaginativních realistických forem k semiabstraktnímu vyjádření, které je pro umělce charakteristické. Od sedmdesátých let až do své tragické smrti v zimě 2007 tak rozvíjel různé formy semiabstraktního kolorismu s minimalistickým vyzněním.

Výstava představuje nejen Ševčíkovy stylově nezaměnitelné obrazy, ale také jeho kresby, grafiky a plastiky, které ukazují jeho rozmanitý umělecký přístup. Návštěvníci budou mít možnost sledovat jeho postupné přechody mezi různými technikami a stylizacemi, což odhaluje bohatství a rozmanitost jeho tvůrčího procesu.

Autoři výstavy přinášejí nové interpretace Ševčíkova díla, analyzují jeho inspirace a vztahy k jiným uměleckým proudům. Zároveň je kladen důraz na společenský kontext, ve kterém Ševčík pracoval, a jeho úsilí o vyjádření vlastního názoru prostřednictvím umění.

© 2024 GoOut, s.r.o., Česko