Komentovaná prohlídka intervence Všednost Lukáše Musila
Komentovaná prohlídka intervence Všednost Lukáše Musila
Komentovaná prohlídka intervence Všednost Lukáše Musila
Komentovaná prohlídka intervence Všednost Lukáše Musila
Komentovaná prohlídka intervence Všednost Lukáše Musila
Komentovaná prohlídka intervence Všednost Lukáše Musila
Komentovaná prohlídka intervence Všednost Lukáše Musila

Komentovaná prohlídka intervence Všednost Lukáše Musila

Komentovaná prohlídka intervence umělce Lukáše Musila v posledním sále výstavy „Všednost“, která reaguje na kolektivní zkušenost s každodenní všedností a popisuje ji skrze vystavené předměty.

Symbol, rituál, archetyp ve spojení s jednoduchostí čáry jsou základními pojmy, které charakterizují dílo Lukáše Musila za poslední roky. Čára je pro jeho tvorbu charakteristická již od doby, kdy se stal uznávaným tatérem. Svou jednoduchostí a prostotou mu znemožňuje propadnout zobrazení pouze pro efekt, nutí ho naopak směřovat hlouběji k samotné podstatě. Jeho dílo se ale čárou neuzavírá, v posledních letech se pro něj stává pouze odrazovým bodem, skrze který se vydává novými směry hledat počátek. Ať již samotné linie, umění, či člověka. To se mu daří hlavně skrze neustálé skládání opozic, které často vytváří až liminální situace, v nichž se člověk ocitá na prahu poznání. Ve vyhrocených okamžicích se pak vrací opět k čáře jako k nejpřesnějšímu prostředku jeho uměleckého vyjádření.

„Čára se dokáže dostat na dřeň, nenechá tě zalhat. Začal jsem ji používat zcela intuitivně. Je mi z nějakého důvodu blízka, nejspíš svou primitivností. Nepustí tě do efektu, naopak tě nutí jít s omezenými prostředky hlouběji k podstatě. Začátek čáry není začátek čáry a naopak. Je to základ kresby, psaní, vizuálního sdělení, cesty. Je to neuzavřený kruh,“ říká Lukáš Musil

© 2024 GoOut, s.r.o., Česko