Komentovaná prohlídka Domu U Kamenného zvonu zaměřená na historii objektu

Adresa Staroměstské náměstí 13, Praha 1
Web místa www.ghmp.cz…
Jazyk English unfriendly

Prohlídka zaměřená na historii Domu U Kamenného zvonu přiblíží vyspělou gotickou architekturu objektu inspirovanou sakrálními stavbami, jedinečné malby z počátku 14. století, odkazy k panovníkovi a trůnu a evropské dvorské kultuře, dějinné souvislosti a současný pohled, rekonstrukci a restaurování.

Součástí prohlídky je i vstup do běžně nepřístupných prostor kaple, sklepení a koncertního sálu.

Další akce v tomto místě

Komentovaná prohlídka výstavy Antonín Kratochvíl: Fotoeseje Praha 1, Dům U Kamenného zvonu út 13. 10.  18:00 Komentovaná prohlídka výstavy Antonín Kratochvíl: Fotoeseje
Antonín Kratochvíl Praha 1, Dům U Kamenného zvonu 12. 6.  – 18. 10. 2020 Antonín Kratochvíl

© 2020 GoOut


Chci poukaz na kulturu

Předplať si kulturu

Poukazy GoOut uplatníš na jakoukoliv akci v budoucnu.

Chci poukaz na kulturu