Knihovna Západočeské univerzity v Plzni

Univerzitní knihovna buduje knihovní fond a poskytuje knihovnicko informační služby v souladu se studijními obory a výzkumnými záměry Západočeské univerzity v Plzni. Služby poskytuje knihovna zaměstnancům a studentům ZČU i veřejnosti.

Aktuální akce

Popis místa

Univerzitní knihovna buduje knihovní fond a poskytuje knihovnicko informační služby v souladu se studijními obory a výzkumnými záměry Západočeské univerzity v Plzni. Služby poskytuje knihovna zaměstnancům a studentům ZČU i veřejnosti.

Podobná místa

© 2024 GoOut, s.r.o., Česko