Knihovna města Plzně

Knihovna města Plzně je veřejnou univerzální knihovnou působící na celém území města Plzně. Jejím uživatelem se může stát každý občan České republiky nebo cizí státní příslušník, který má povolení k pobytu. Knihovna vytváří a uchovává fondy krásné a odborné literatury, periodik a dalších materiálů v rozsahu a složení odpovídajícím její funkci. Buduje regionální literární a informační fond orientovaný na Plzeň a okolí. Hlouběji se specializuje na literaturu ze společenskovědních oborů, zejména jazykovědy, literární vědy a kultury všeobecně. Vytváří fond poezie a cizojazyčné literatury.

Knihovna poskytuje služby plným deseti procentům všech obyvatel Plzně. Mohou si zde vybírat z bohatých sbírek knih, novin, časopisů a audiovizuálních dokumentů. Za roční registrační poplatek je možné využívat všechny základní služby bezplatně, specializované služby jsou placené. Ve všech větších knihovnách je možnost kopírování a přístup na internet.

Aktuální akce

Popis místa

Knihovna města Plzně je veřejnou univerzální knihovnou působící na celém území města Plzně. Jejím uživatelem se může stát každý občan České republiky nebo cizí státní příslušník, který má povolení k pobytu. Knihovna vytváří a uchovává fondy krásné a odborné literatury, periodik a dalších materiálů v rozsahu a složení odpovídajícím její funkci. Buduje regionální literární a informační fond orientovaný na Plzeň a okolí. Hlouběji se specializuje na literaturu ze společenskovědních oborů, zejména jazykovědy, literární vědy a kultury všeobecně. Vytváří fond poezie a cizojazyčné literatury.

Knihovna poskytuje služby plným deseti procentům všech obyvatel Plzně. Mohou si zde vybírat z bohatých sbírek knih, novin, časopisů a audiovizuálních dokumentů. Za roční registrační poplatek je možné využívat všechny základní služby bezplatně, specializované služby jsou placené. Ve všech větších knihovnách je možnost kopírování a přístup na internet.

Přidružená místa

Podobná místa

© 2024 GoOut, s.r.o., Česko