Knihovna města Plzně

Knihovna města Plzně

Adresa Bedřicha Smetany 13, Plzeň
Webová stránka www.knihovna.plzen.eu

Aktuální akce

Nevíme o žádných akcích v tomto místě.

Popis místa

Knihovna města Plzně je veřejnou univerzální knihovnou působící na celém území města Plzně. Jejím uživatelem se může stát každý občan České republiky nebo cizí státní příslušník, který má povolení k pobytu. Knihovna vytváří a uchovává fondy krásné a odborné literatury, periodik a dalších materiálů v rozsahu a složení odpovídajícím její funkci. Buduje regionální literární a informační fond orientovaný na Plzeň a okolí. Hlouběji se specializuje na literaturu ze společenskovědních oborů, zejména jazykovědy, literární vědy a kultury všeobecně. Vytváří fond poezie a cizojazyčné literatury.

Knihovna poskytuje služby plným deseti procentům všech obyvatel Plzně. Mohou si zde vybírat z bohatých sbírek knih, novin, časopisů a audiovizuálních dokumentů. Za roční registrační poplatek je možné využívat všechny základní služby bezplatně, specializované služby jsou placené. Ve všech větších knihovnách je možnost kopírování a přístup na internet.

Doprava

Zadej název zastávky nebo ulice, odkud chceš vyrazit a najdi si nejlepší dopravní spojení.

Přidružená místa

M-klub
L-klub
Polanova síň
Ústřední knihovna pro děti a mládež
Centrum Doubravka

Centrum Doubravka

Obvodní knihovna Skvrňany
Ústřední knihovna pro dospělé
Knihovna Lhota
Knihovna Bílá Hora
Knihovna Božkov
Knihovna Černice
Knihovna Červený Hrádek
Knihovna Koterov
Knihovna Křimice
Knihovna Litice
Knihovna Malesice
Knihovna Radčice
Knihovna Radobyčice
Knihovna Újezd
Knihovna Bolevec
Knihovna Bory
Knihovna Doubravka
Knihovna Lobzy
Knihovna Slovany

Podobná místa

Městská knihovna v Praze
Techmania Science Center
Ústřední knihovna pro dospělé
Kulturka ZČU
Knihovna Křimice
Měšťanská beseda
Akademie hotelnictví a cestovního ruchu Plzeň
Zahrada v misce
Knihovna Západočeské univerzity v Plzni
Knihovna Lhota
Obvodní knihovna Skvrňany
Knihovna Litice

© 2022 GoOut, s.r.o., Česko