Kjógeny

Vstupenky
Adresa Besední 3, Praha 1
Divadelní soubor Divadlo Kjógen
Štítky Komedie, Kjógen
Vstupné 280 Kč
Jazyk English unfriendly

Tradiční japonské frašky kjógen, které již dávno nejsou jen komickými improvizovanými výstupy s úkolem pobavit diváka a probudit ho k pozornosti před další hrou vážného divadla nó. Kjógeny od divadla nó převzaly některé základní principy hereckých technik a jeden ze základních požadavků: „překvapit zrak, potěšit sluch a rozeznít duši“ naplňují jen jiným obsahem – neuvěřitelně laskavým humorem.

Kagjú (Hlemýžď)
Pán posílá sluhu hledat hlemýždě, neboť se doslechl o jejich údajných léčivých účincích. Sluha však neoplývá přílišnou inteligencí a hlemýždě navíc nikdy neviděl. Když tedy najde ve křoví spát příslušníka horské asketické školy mnichů „jamabuši“, který má na zádech rituální ulitu, na hlavě černou čapku a vedle hlavy část liturgického roucha, snaží se přesvědčit jej k cestě za pánem. Mnich jamabuši, pobavený sluhovou hloupostí, s cestou do pánova domu souhlasí, vymiňuje si ale, že mu sluha bude celou cestu zpívat. Sluha souhlasí. Pán domu oba najde, jak společně tančí a chce mnicha potrestat. Mnich však používá kouzlo a ke společnému tanci se záhy přidává i pán.

Busu (Lahodný jed)
Klasický kjógen, o němž se nám dochovaly první zprávy z 12. století. Pán se musí vzdálit z domu, aby zařídil velmi důležitou záležitost. Přikáže svým sluhům dohlížet na dům a zejména na jeho drahocennost – soudek busu (ve skutečnosti lahodný cukr), který pán v obavě, že bude sluhy v jeho nepřítomnosti spořádán, vydává za prudký jed. Pán odchází a všeteční sluhové začnou okamžitě kontemplovat nad povahou soudku s jedem. Po počátečních obavách překonávají ostych a rozhodnou se na busu podívat zblízka…

Inabadó (Chrám Inaba)
Ztrápený a poněkud zakřiknutý muž se konečně odhodlá a své manželce, která pije a o domácnost se příliš nestará, pošle rozvodový list. Navíc se vydá do chrámu Inaba na páté ulici poprosit uctívaného bódhistavtu Jakuši Njórai o novou ženu. A právě tady kjógen začíná. Žena si to však nedá líbit, přeruší návštěvu rodičů a vydá se rovněž do chrámu vzít věc do vlastních rukou… Než však podřimujícího manžela vzteky málem rozsápe, dostane nápad. Hlasem ctihodného bódhisatvy mu našeptá, že v přízemí u páté brány najde nebesy mu přisouzenou novou ženu. Sotva se manžel probudí vydá se ihned k páté bráně a skutečně najde osamoceně vyhlížející ženu pod závojem “kazuki”, které není vidět do tváře. Ovšem divák ihned vytuší, kdo že je pod závojem… Po sérii stydlivých otázek, jež musí štěstím zaskočený muž položit dokonce na několikrát, si nebesy předurčenou ženu odvádí domů kde nabízí skromný přípitek novomanželů. Jak to dopadne když po několika poctivě naplněných miskách sake dojde na odložení závoje a „staronoví manželé“ si konečně pohlédnou do tváře.

Další akce v tomto místě

The Revolutionists Praha 1, Divadlo Na Prádle The Revolutionists
Kjógeny Praha 1, Divadlo Na Prádle Kjógeny
Every Brilliant Thing Praha 1, Divadlo Na Prádle , a 6 termínů Every Brilliant Thing
Dracula – Skutečný deník Jonathana Harkera Praha 1, Divadlo Na Prádle , a 2 termíny Dracula – Skutečný deník Jonathana Harkera

© 2021 GoOut, s.r.o., Česko