Karolína Matušková a Lucie Zelmanová: Sugar Be My Caramel – Forever

Vstupenky
Adresa Vestibul metra Karlovo náměstí, směr Palackého náměstí, Praha 2
Web akce www.umprum.cz…
Web místa www.umprum.cz…
Kurátor Zuzana Dusilová, Mariana Pecháčková, Eva Slabá

Společný projekt studentek Ateliéru fotografie, Karolíny Matuškové a Lucie Zelmanové, je mnohovrstevnatým hapticko-vizuálním stimulem. Vysílané impulsy nabízí čtení hned skrze několik prizmat: konzumní společnosti, emočních přání a deformací napříč generacemi i­­ zavedené umělecké praxe s­­ nalezenými předměty. Autorky dohromady svedla syntéza témat přehnané péče a­­ lásky a jejich­ ontologické nalezení v konkrétním předmětu snubního prstenu, který je v několika podobách umístěn na korálovitých polypech. Ono spojení pak sleduje biologii a narativ obou druhů objektů. Ty se pohybují na ambivalentních hranách a­­ v­­ kontrastech kritiky kapitalismu oproti materiálnímu či citovému zadostiučinění, jež může poskytnout a nakonec ústí v­­ společné odsouzení ke zkáze.

Nika, z níž je název galerie odvozen, svou situovaností ve veřejném prostoru připomíná výlohu či výkladní skříň. Při bližším zkoumání se však ukazuje, že se nejedná o běžnou nabídku šperků, nýbrž o instalaci, jež v divákovi, potažmo konzumentovi, rozehrává niterný dialog, dobře známý z reklamního prostředí: „Chcete se dotknout vyholeného povrchu lesklé sametové draperie? Toužíte získat jeden z vystavených prstenů a více lásky, jste osamělí? Zneklidňuje vás vůbec několik falických tvarů a vyhraněná stylizace napříč genderovým spektrem, nebo si prostě libujete v queer estetice?“

Galerie je otevřena 24 hodin, 7 dní v týdnu.

Mapa

Doprava

Zadej název zastávky nebo ulice, odkud chceš vyrazit a najdi si nejlepší dopravní spojení.

© 2021 GoOut


Chci poukaz na kulturu

Předplať si kulturu

Poukazy GoOut uplatníš na jakoukoliv akci v budoucnu.

Chci poukaz na kulturu