Diskuzní fórum

Vstupenky
Adresa 17. listopadu 2, Praha 1
Vstupné 45–89 Kč
Web místa www.upm.cz
Konání v rámci Fotograf Festival 2019

V rámci Diskuzního Fóra proběhnou dvě moderované diskuze a komentovaná prohlídka výstavy Obrazy konců dějin. Česká vizuální kultura 1985–1995.

Program:

Od stranické podpory umění k umělcům na podpoře: Jak se proměnila státní podpora činnosti výtvarných umělců po roce 1989?

V létě 1989 artikuloval dramatik a disident Václav Havel požadavky opozice v petici, kterou podepsalo přes čtyřicet tisíc lidí. Signatáři v ní (mimo jiné) žádali vládu o dekriminalizaci nezávislých iniciativ a ukončení cenzury sdělovacích prostředků a kulturní činnosti. Jen o rok později se Václav Havel stal demokraticky zvoleným prezidentem a došlo k ukončení státního dozoru kulturou. Již v lednu 1990 zanikl Svaz českých výtvarných umělců a byl schválen zákon, který legalizoval zakládání nezávislých spolků, svazů, klubů a hnutí.Euforie z nově nabyté tvůrčí svobody však záhy narazila na limity financování kultury v rodící se tržní společnosti, a v průběhu uplynulých třiceti let ji pomalu vystřídalo roztrpčení nad prekarizovanými podmínkami umělecké práce a produkce. Diskuze se proto zaměří na otázku, jaké strategie podpory výtvarného umění, které se vymyká principům konzumní kultury, byly a mohly být zavedeny v nově se formující tržní společnosti? Slovinská teoretička Vesna Čopič ve svém příspěvku srovná vývoj kulturní politiky ve státech bývalého Východní bloku s ohledem na zánik či zachování socialistických struktur podpory umění. Odbornice na kulturní politiku Eva Žáková a kurátorka OFF-Biennale Budapest Hajnalka Somogyi se pak podrobněji zaměří na vývoj kulturní politiky ve vztahu k podpoře výtvarného umění v České republice a v Maďarsku. V závěrečné diskusi pak bude Anežka Bartlová s přednášejícími debatovat o konkrétních opatřeních v rámci státní kulturní politiky, jež mohou v současnosti přispět ke zlepšení sociálního postavení výtvarných umělců a umělkyň.

  • 10:00–10:45 Vesna Čopič
  • 11:00–11:20 Hanjalka Somogyi
  • 11:20–11:40 Eva Žáková
  • 11:40–12:20 Moderovaná diskuse: Vesna Čopič, Hajnalka Somogyi, Eva Žáková. Moderuje Anežka Bartlová, dramaturgie Markéta Jonášová.
  • 12:45 Komentovaná prohlídka výstavy Obrazy konců dějin. Česká vizuální kultura 1985–1995

Transformace médií 30 let poté

Česká mediální krajina prošla od roku 1989 rapidním vývojem. Došlo k odstátnění médií, uvolnění trhu, komercionalizaci médií, nástupu reklamy, několika vlnám vlastnických změn, k celé řadě technologických inovací. Proměnily se postoje veřejnosti i politické reprezentace k médiím. Jak ovlivnila transformace médií naše životy s nimi, jak se proměnily samotné mediální obrazy bude tématem panelové diskuze předních odborníků na média a vizuální kulturu.

  • 14:30–16:30 Moderovaná diskuse: Petr Krejzek, Jan Křeček, Milan Šmíd. Dramaturg a moderátor Filip Láb.

Mapa

Doprava

Zadej název zastávky nebo ulice, odkud chceš vyrazit a najdi si nejlepší dopravní spojení.

Další akce v rámci: Fotograf Festival 2019

Diskuzní fórum Praha 1, Uměleckoprůmyslové museum (historická budova) zítra 10:00 Diskuzní fórum
Rafał Milach: Odmítnutí Praha, Karlín Studios 21. 9.  – 20. 10. 2019 Rafał Milach: Odmítnutí
S-talks Praha 1, Kampus Hybernská po 21. 10.  18:00 S-talks
Festival Guided Tour Praha 1, Fotograf Gallery út 22. 10.  16:00 Festival Guided Tour
Architektonická procházka Praha 10, Kulturní dům Barikádníků pá 25. 10.  15:00 Architektonická procházka
Orient V Praha 1, GHMP Colloredo-Mansfeldský palác 27. 9.  – 27. 10. 2019 Orient V
Fenomén: Kulturní domy Praha, Nadace a Centrum pro současné umění Praha pá 1. 11.  19:00 Fenomén: Kulturní domy
Ikony a mytologie: touha po změně Praha, Galerie AMU 9. 10.  – 3. 11. 2019 Ikony a mytologie: touha po změně
Svazy, skupiny a spolky – před a po sametu Praha 7, Archiv výtvarného umění 4. 10.  – 3. 11. 2019 Svazy, skupiny a spolky – před a po sametu
David Možný: Lowdown Praha 7, Galerie Jelení 10. 10.  – 3. 11. 2019 David Možný: Lowdown
Svoboda Praha 1, Fotograf Gallery út 5. 11.  16:00 Svoboda
Tacita Dean: Ztráta / Czech Photos Praha 1, Fotograf Gallery 11. 10.  – 9. 11. 2019 Tacita Dean: Ztráta / Czech Photos
Svoboda Praha 1, Fotograf Gallery 11. 10.  – 9. 11. 2019 Svoboda
Martin Netočný a Oskar Helcel: Domy kultury Praha, Nadace a Centrum pro současné umění Praha 10. 10.  – 10. 11. 2019 Martin Netočný a Oskar Helcel: Domy kultury
Fotograf Festival Closing Party: Mutuju + NCOL + St. Jakob Praha 7, Wildt čt 14. 11.  21:00 Fotograf Festival Closing Party: Mutuju + NCOL + St. Jakob
Gergely László a Katarina Šević: Zákaz vycházení Praha 7, Artwall 2. 9.  – 15. 11. 2019 Gergely László a Katarina Šević: Zákaz vycházení
Roman A. Muselík Praha 3, Hunt Kastner 12. 10.  – 16. 11. 2019 Roman A. Muselík
Dějiny klubu Bunkr Nové Město, Galerie Pštrossova 23 15. 10.  – 17. 11. 2019 Dějiny klubu Bunkr
Fortepan.hu Praha 1, Ateliér Josefa Sudka 16. 10.  – 24. 11. 2019 Fortepan.hu
J/P/K Jasanský Polák Karny Praha 1, Dům fotografie 17. 9. 2019 – 12. 1. 2020 J/P/K Jasanský Polák Karny
Detail jako svědek doby. Minulost v dokumentační fotografii 70.–90. let 20. století Praha 1, Ústav dějin umění Akademie věd ČR 2. 10. 2019 – 2. 2. 2020 Detail jako svědek doby. Minulost v dokumentační fotografii 70.–90. let 20. století
1989 Praha 7, Veletržní palác 15. 11. 2019 – 16. 2. 2020 1989
Má historie Praha 1, Uměleckoprůmyslové museum (historická budova) 17. 10. 2019 – 29. 3. 2020 Má historie
Obrazy konců dějin. Česká vizuální kultura 1985–1995 Praha 1, Uměleckoprůmyslové museum (historická budova) 17. 10. 2019 – 29. 3. 2020 Obrazy konců dějin. Česká vizuální kultura 1985–1995

© 2019 GoOut