Den za obnovu lesa 2019

Zdarma
Místo ČR – různá místa
Adresa Celá ČR
Štítky Eco, Ostatní
Vstupné Zdarma

Celorepubliková akce s názvem Den za obnovu lesa se uskuteční 19. října.

Smyslem akce je představit veřejnosti les, který už teď sází Lesy ČR a v příštích letech budou sázet. Les pro 22. století. Už tím, že někdo vysadí v jeden den byť jedinou sazenici, dá najevo svůj zájem o obnovu lesa i krajiny. Akce je symbolem veřejné podpory nového lesa i krajiny, nejde o „trhání rekordů“ v počtu sazenic, lidí nebo zalesněných hektarů.

Druhově pestrý les zajišťuje originální mikroklima – zachová chlad a vlhko i při vysokých letních teplotách a bude příznivě působit na své okolí. Plochy jsou sázeny tak, aby byly dřeviny vzájemně promíchané podle konkrétních půdních, vlhkostních a světelných podmínek. Jelikož má každý druh jinou dynamiku růstu, v budoucnu by měly vzniknout pestré porosty o více patrech. V prosvětlených místech se postupně přirozenými nálety obnoví keřové a bylinné spodní patro z bezu, maliníku, ostružiníku, jeřábu či hlohu. To pravděpodobně poskytne úkryt a potravu drobným živočichům a hmyzu, zajistí tolik potřebné mikroklima pro kořeny vyšších stromů, pomůže zpomalit vysychání lesní půdy a zadržet dešťovou vodu co nejdéle v lesním porostu.

Sázet se bude směs dřevin, především listnaté stromy. Ve středních nadmořských výškách a pahorkatinách dávají už dnes Lesy ČR přednost javorům, jedlím, bukům, jilmům a lípám. v podhorských a horských polohách postupně zvyšují podíl buku a jedle, ale své místo zde mají i smrky, které do těchto poloh ve střední Evropě tradičně patří a jsou tam po staletí doma.

Seznam míst a podrobné informace o konání jednotlivých akcí na webu www.sazimelesynovegenerace.cz.

Další akce v tomto místě

Výlet na Vysočinu – Bomma, Světlá nad Sázavou + 8smička, Humpolec Celá ČR, ČR – různá místa so 19. 10.  09:30 Výlet na Vysočinu – Bomma, Světlá nad Sázavou + 8smička, Humpolec
The Rave-Pit Tour Celá ČR, ČR – různá místa 27. 9.  – 19. 10. 2019 The Rave-Pit Tour
Wasteland tour 2019 Celá ČR, ČR – různá místa 17. 10.  – 2. 11. 2019 Wasteland tour 2019
Emma Smetana – Over Tour 2019 Celá ČR, ČR – různá místa 29. 10.  – 6. 11. 2019 Emma Smetana – Over Tour 2019

© 2019 GoOut